Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

SA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA: IZBORI I IMENOVANJA

gradsko_vijeceIVANKA VUČICA I DALJE NA ČELU VRTIĆA

Gradski vijećnici prihvatili su prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kaštela da se dosadašnja ravnateljica Ivanka Vučica, imenuje za tu veoma odgovornu funkciju i naredne četiri godine.

Inače, Vučica je ravnateljica kaštelanskog Dječjeg vrtića neprekidno već 13 godina, a u prijavi za natječaj navela je kako u narednom mandatu može još više unaprijediti organizaciju rada vrtića, te stručni i pedagoški rad sa djecom. Od kolike je to važnosti za cijeli Grad najbolje pokazuje podatak da je u 15 vrtića, raspoređenih kroz svih sedam Kaštela, smješteno 952 djece, za što je iz gradskog proračuna ove godine planirano izdvojiti 11,1 milijun kuna. Ukupno je u svim vrtićima (gradskom, privatnom i vjerskim) zbrinuto 1200 djece, a što će Grad sufinancirati s približno 14,2 milijuna kuna.

IMENOVAN ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Vijeće je donijelo i rješenje o izboru članova Odbora za financije i proračun:

1. Meri Škopljanac-Gagić (predsjednica)

2. Zoran Bonacin

3. Alenka Rokov

4. Mirela Pavić Batinović

5. Pavo Maglica

Predsjednica Škopljaac-Gagić i dva člana (Bonacin i Rokov) imenovani su iz redova vijećnika, a iz redova znanstvenih, stručnih i drugih javnih djelatnika dolazi financijska revizorica, dipl.oec. Pavić Batinović, te voditelj računovodstva u SŠ Braće Radić, dipl.oec. Maglica.
Podsjetimo kako Odbor za financije i proračun ima ulogu svojevrsnog savjetodavnog tijela Gradskog vijeća radi praćenja izrade i realizacije gradskog proračuna.

TIHOMIR BRZOVIĆ U NO ZRAČNE LUKE

Vijećnik Tihomir Brzović ponovno je izabran za predstavnika Grada Kaštela u Nadzornom odboru Zračne luke.
Na današnjoj će se Skupštini Zračne luke, između ostalih točaka dnevnog reda, naći i imenovanje novih članova Nadzornog odbora.