Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Rezultati mjerenja razine elektromagnetskih polja baznih postaja mobilnih operatera

Grad Kaštela, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, je naručio od tvrtke KONČAR – institut za eleketrotehniku d.o.o. iz Zagreba mjerenja razine elektromagnetskih polja baznih postaja mobilnih operatera na više lokacija u Gradu Kaštelima, na područjima povećane osjetljivosti (škole, vrtići, stambeni objekti).

     Ispitivanja su izvršena u Kaštel Sućurcu (lokacija izvora: antene smještene na poslovnom objektu anagrafske oznake: Ulica Ante Starčevića 56, zgrada policijske postaje, kat.čest. 5379/2 k.o. Kaštel Sućurac), u Kaštel Starom (lokacija izvora: antene smještene na poslovnom objektu anagrafske oznake: Ulica Grgura Ninskog 6, zgrada Hrvatske pošte, kat.čest. 1836/11 k.o Kaštel Stari) i u Kaštel Lukšiću (lokacija izvora: antene smještene na obiteljskoj kući anagrafske oznake: Ulica Jerolima i Nikole Vitturija 14, kat.čest. 105/2, 105/4 k.o. Kaštel Lukšić).

     Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14, 31/19) i Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (NN br. 45/12) propisuje granične vrijednosti elektromagnetskih polja i gustoće snage pojedinačne frekvencije  za područja povećane osjetljivosti i javna područja.

     Na temelju provedenih mjerenja na gore navedenim lokacijama, te cjelokupnog RF spektra i analize rezultata mjerenja može se zaključiti da su izmjerene razine jakosti električnih polja i gustoća snage, niže od dozvoljenih graničnih razina prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14, 31/19) i Pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (NN br. 45/12).

     U prilogu ovog teksta, nalaze se kompletna ispitna izvještaja za sve tri gore navedene lokacije, koje je Gradu Kaštela dostavila tvrtka KONČAR – institut za eleketrotehniku d.o.o. iz Zagreba.