Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Razvoj širokopojasnog pristupa u području u kojem ne postoji dostatan ekonomski interes

Razvoj širokopojasnog pristupa u području u kojem ne postoji dostatan ekonomski interes

Grad Kaštela je 2014. započeo sa pripremom projekta „Razvoj širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan ekonomski interes“  kojemu je cilj omogućiti i potaknuti razvoj gospodarstva izgradnjom širokopojasnog interneta. 
Uz Grad  Kaštela , koji je nositelj projekta, partneri su gradovi Split i Trogir te općine  Lećevica, Marina, Okrug, Prgomet, Primorski dolac i Seget.
Svrha  ovog projekta je izgraditi potrebnu  infrastrukturu kojoj će omogućiti korisnicima pristup brzom  i super brzom internetu. Brzi pristup interneta podrazumijeva pristup za brzine u rasponu od 30-100 Mbit/s, završetkom kompletne infrastrukture postići će se brzina iznad 100Mbit/s. 
Vrijednost projekta ovisi o modelu prijenosa podataka koji će se odabrati kao prihvatljiv za ulaganje, a financirati će se  sredstvima EU fondova, nacionalnim sredstvima te sredstvima  privatnih operatora.
Kako bi se projekt mogao prijaviti na natječaj koji je u najavi bilo je potrebno  izraditi strateški dokument odnosno Plan razvoja širokopojasnog pristupa. Navedeni dokument čini prvi i najbitniji korak u daljnoj realizaciji cijelog projekta jer se njime definira područje obuhvata, broj korisnika, moguće tehnologije primjene, analiza troška itd.
Grad Kaštela je tijekom 2016. izradio  Nacrt Plana razvoja širokopojasnog pristupa  i Studija izvodljivosti. Nacrt plana bio je izložen u dvije javne rasprave zbog potrebe za usklađenjem  sa novim kriterijima HAKOM-a. Druga javna rasprava   završena  je zaključno sa datumom 25. rujna 2017. 
Projekt razvoja širokopojasnog pristupa u skladu je sa Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj 2016-2020. te Okvirnim nacionalnim programom Republike Hrvatske (ONP) za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa izrađenim od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.
Komentari koji su prikupljeni na Javnoj raspravi su u obradi, nakon čega slijedi prosljeđivanje Nacrta Plana HAKOMU-u, odakle ga Grad Kaštela kao nositelj projekta mora usvojiti na sjednici Gradskog vijeća. 
Plan razvoja širokopojasnog pristupa nekog područja temeljni je dokument na kojem se bazira konkretna izgradnja komunikacijske mreže velikih brzina. Na taj način omogućava se razvoj gospodarstva i u ruralnim područjima i pridonosi se ukupnom razvitku cjelokupnog  područja na kojem se projekt provodi.  

Splitsko dalmatinska županija krajem 2014. godine donijela je svoj matični „Program razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“.  Na području Splitsko dalmatinske županije zaključen je Sporazum o suradnji među gradovima i općinama čime je utvrđen zajednički interes u suradnji za provedbu i realizaciju projekta. 
Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa interneta odnosi se na područja Grada Kaštela,. 
Projekt je usklađen sa 
Grad Kaštela je nositelj Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture.  
U Gradskoj upravi Grada Kaštela 28. 09.2017. održan je i sastanak sa predstavnicima Županije splitsko-dalmatinske i lokalnih jedinica samouprave, gdje je utvrđen zajednički interes suradnje.
je izrađen i provedena je preeliminarna provjera od strane NOP-a (Nositelja okvirnog Programa). 
U pripremi za Županijsku skupštinu je usvajanje i Dopuna Programa razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za sufinanciranje daljnjih aktivnosti projekta koji se odnose na provedbu postupka javne nabave konzultantskih usluga za pripremu i izradu natječajne dokumentacije, raspisivanje i provedbu postupka javne nabave i izbora najpovoljnijeg ponuditelja izgradnje širokopojasne infrastrukture, te izrada natječajne dokumentacije.