Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Prva godina projekta aglomeracije Kaštela-Trogir

Prva godina provedbe projekta aglomeracije Kaštela-Trogir završila je značajnim napretkom te je do kraja listopada u okviru radova na tri aktivna ugovora na području Kaštela i Trogira izvedeno ukupno 39,4 kilometra kanalizacijske i 27,4 kilometra vodoopskrbne mreže. Time su osigurani preduvjeti za 2.051 novi kanalizacijski priključak i 109 novih vodovodnih priključaka, uz 775 rekonstruiranih postojećih priključaka.

U okviru Ugovora A0 koji se odnosi na izgradnju dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada Kaštela - K. Sućurac, K. Gomilica, K. Kambelovac i Grada Trogira (Plano) izvedeno je 7,9 km kanalizacijskih i 8,67 km vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstruirano 328 metara vodoopskrbnih cjevovoda čime su stvoreni preduvjeti za gotovo 302 kanalizacijska i 50 vodovodnih priključaka. U okviru ovog ugovora dovršeni su i betonski radovi na Vodospremi Sućurac II, a trenutno su u tijeku pripremni radovi za ugradnju opreme.

U okviru Ugovora A1 koji se odnosi na izgradnju dijela sekundarne i kanalizacijske mreže na području Grada Kaštela (južno od državne ceste D8 do mora) izvedeno je gotovo 26,2 kilometra kanalizacijskih cjevovoda čime su stvoreni preduvjeti za 1631 novi kanalizacijski priključak. Rekonstruirano je 14,4 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda i 775 vodovodnih priključaka, završeni su betonski radovi na crpnoj stanici Sućurac II.

Na području Trogira, u okviru Ugovora A2, izvedeno je 5,3 kilometra kanalizacijskih te 4 kilometra vodoopskrbnih cjevovoda čime su stvoreni preduvjeti za gotovo 118 kanalizacijskih i 59 vodovodnih priključaka.

 - Prvu godinu projekta možemo ocijeniti uspješnom jer smo ostvarili značajan napredak u izgradnji nove vodno-komunalne infrastrukture na području Kaštela-Trogira. Zahvaljujemo svim partnerima, izvođačima radova, a posebno našim sugrađanima Kaštelanima i Trogiranima na suradnji i razumijevanju za radove zbog kojih su povremeno imali i posebnu regulaciju prometa, prekid vodoopskrbe i otežan pristup domovima. Uz podršku u fazama koje su pred nama vjerujemo da ćemo sve radove dovršiti u predviđenim rokovima i konačno omogućiti Kaštelima i Trogiru vodno-komunalni standard primjeren 21. stoljeću - izjavio je Tomislav Šuta, direktor Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupne vrijednosti 1,43 milijarde kuna, s 803 milijuna kuna sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020.

Realizacijom projekta aglomeracije Kaštela-Trogir, vodoopskrbna mreža na području Kaštela, Trogira i Čiova proširit će se na dodatnih 7.700 stanovnika (2.548 priključaka) povećavajući stopu priključenosti na 99 %, dok će istodobno 32.477 stanovnika (8.613 priključaka) biti priključeno na kanalizacijski sustav čime će se priključenost podignuti sa sadašnjih 45 % na 97 %.