Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Projekt Interreg Central Europe - ProteCHt2save

NAZIV PROJEKTA: RISK ASSESSMENT AND SUSTAINABLE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENT

NAZIV PROJEKTA: Ocjena rizika i održiva zaštita kulturne baštine u promjenjivim vremenskim prilikama i neprilikama

U tijeku je izrada studijske dokumentacije na osnovu koje će se izraditi prijedlozi zaštite, točnije, realni modeli zaštite kulturne baštine kao preduvjet za izradu građevinske dozvole, kako bi se postigao dugoročni cilj - obnova, izgradnja i nadogradnja sa svrhom očuvanja i poboljšanja kapaciteta za održivu iskoristivost kulturnog nasljeđa i dobara.

O PROJEKTU

Interreg Central Europe program je financiranja Europske unije koji potiče transnacionalnu suradnju izvan granica u središnjoj Europi. Sa proračunom od 246 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), podržavana partnerstva sastavljena su od javnih i privatnih institucija iz devet zemalja: Hrvatska, Austrija, Češka, Njemačka, Mađarska, Italija, Poljska, Slovačka i Slovenija.

Nositelj projekta je Instituto di Scienze dell' Atmosfera e del Clima – Consiglio Nazionale delle Ricerche of Italy, a sudionici tj. partneri u projektu su: Hrvatska, Češka, Austrija, Poljska, Italija, Slovenija i Mađarska. Projekt je započet 01.srpnja 2017. i traje 36 mjeseci.

Vrijednost projekta je 17 mil. kn. Grad Kaštela provodi aktivnosti u vrijednosti 1,5 mil.kn. od čega se 85% sufinancira sredstvima EU-a.

Grad Kaštela u programu financiranja sudjeluje kroz projekt akronima ProteCHT (punog naziva „Ocjena rizika i održiva zaštita kulturne baštine u promjenjivim vremenskim prilikama i neprilikama“), koji označava suradnju među partnerima po pitanju prirodnih i kulturnih resursa za održivi razvoj u srednjoj Europi. Glavni prioritetni cilj programa je poboljšati kapacitete za održivu iskoristivost kulturnog nasljeđa i dobara.

Prirodne katastrofe predstavljaju i mogu prouzročiti rizike za očuvanje kulturne baštine s kulturno-povijesnim i umjetničkim vrijednostima i ne samo za kulturnu baštinu već mogu ugroziti sigurnost posjetitelja, osoblja i cjelokupnu lokalnu zajednicu.

Dodatno uzrokuju jako negativne posljedice za lokalnu ekonomiju sukladno gubitku prihoda od strane turističkog segmenta koji se može odraziti i na lokalno stanovništvo i benefite vezane uz kulturno nasljeđe mjesta gdje žive.

Ishodi projekta ProteCHt će snažno doprinijeti poboljšanju kapaciteta javnog i privatnog sektora radi ublažavanja utjecaja klimatskih promjena i prirodnih opasnosti na kulturnu baštinu. Projekt se primarno fokusira na razvoj izvodljivih rješenja za gradnju otpora kulturne baštine u slučaju poplava i posljedica teških poplava sa dostavom rješenja na koji način bi se trebalo upravljati mogućim rizicima i na koji način da se provede zaštita kulturnog nasljeđa u Centralnoj Europi.

 

GRAD KAŠTELA –

Organizacijska struktura Grada Kaštela sadržava sedam povijesnih naselja, i Kaštela su prepoznala potrebu za zaštitom, upravljanjem i održivom iskoristivosti kulturnog nasljeđa kao i za učvršćivanjem segmenta osjetljivosti i otpora kulturnog nasljeđa u ekstremnim uvjetima.

Grad Kaštela je prepoznao potrebu za očuvanjem i uključivanjem u ovaj projekt čime će maksimalno uvećati korist iskustva i znanja korisnim za potvrđivanjem zaštite modela, vrednovanjem kulturne baštine po pitanju osjetljivosti i otpornosti kulturnog nasljeđa izloženim ekstremnim uvjetima.

 

Kroz ovaj projekt Kaštela će poboljšati kapacitete za održivu upotrebu kulturnog nasljeđa, kroz razvijanje, testiranje, inovativna upravljačka sredstva za zaštitu i minimaliziranje utjecaja štetnih vremenskih uvjeta.

Zemlje Centralne Europe su karakterizirane kao zemlje sa velikim brojem kulturnih sadržaja poput spomenika, kulturnih područja, kulturnog nasljeđa koji zahtijevaju svoja očuvanja i održavanja kako bi se spriječilo njihovo propadanje i uništenje.

Projekt Protecht vodi Grad Kaštela kroz naprednu zaštitu, upravljanje i održivu iskoristivost kulturne baštine. Vrednovanje u promjenjivoj vremenskoj okolini kroz razvoj i implementaciju regionalnih i lokalnih strategija zasnovanih na točnom prosljeđivanju utvrđenih informacija.