Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Program sufinanciranja nabave sadnog materijala

sadnice2Iz Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Kaštela pozivaju sve zainteresirane građane s područja Grada Kaštela, koji su kupili sadni materijal, da dostave: originalne račune za kupljeni materijal, izvadak iz katastra, te broj tekućeg računa, kako bi mogli sudjelovati u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Grad Kaštela i Županija Splitsko-dalmatinska sudjeluju svaki s trećinom sredstava, a sami građani će financirati preostalu trećinu vrijednosti nabavljenog sadnog materijala. Sredstva se odobravaju radi povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima (vinogradi, maslinici, voćnjaci) kao i za nabavu sadnog materijala za privođenje kulturi novih poljoprivrednih površina.

Građani mogu tražene dokumente dostaviti do petka 16. travnja u Odsjek za gospodarstvo, 3.kat soba broj 13. u Kaštel Sućurcu, Braće Radić br.1.