Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Potrebna je bolja koordinacija rada dječjih vrtića

vrtici1
Predstavnici triju vjerskih, te jednog privatnog vrtića, koji djeluju na području Kaštela, razgovarali su s gradonaečlnikom Josipom Berketom i pročelnikom Darkom Opačkom o problemima, koje ubuduće moraju zajednički rješavati s Gradom.

"Ne mogu biti zadovoljan sve dok ima neupisane djece, moramo znati gdje su ta djeca i pobrinuti se da ih smjestimo u vrtiće, tako da se, prema potrebi, unajme odgovarajući prostori, a zatim dugoročino nastavi rješavati probleme smještaja djece", naglasio je gradonačelnik Berket. Dodao je kako je nedopustivo da Grad još uvijek nema plan potreba za upis djece u vrtiće, te da će se dogodine, umjesto u svibnju upisi u gradske vrtiće morati objaviti najkasnije do kraja kalendarske godine, tako da roditelji već na početku godine znaju gdje će im djeca na jesen.

Zaključeno je da se, radi što bolje koordinacije rada svih vrtića s gradskom upravom, osnuje stalno stručno tijelo ili vijeće. Kako se iz gradskog proračuna sufinanciraju vrtići na području Kaštela razumljivo je da Grad mora imati potpunu informaciju o funkcioniranju svih vrtića, cijeni koju roditelji plaćaju, te uvjetima u kojima su djeca zbrinuta. Pročelnika Darka Opačka, gradonačelnik je zadužio kao odgovornu osobu za koordinaciju rada s vrtićima.

Inače, u pet vrtića u Kaštelima smješteno je ukupno 1200 djece, od kojih najviše u D.v. Kaštela (ukupno 892 djece), u privatnom vrtiću Čarobni pianino ima 170 djece, a ostali su u tri vjerska vrtića. Za sufinanciranje rada vrtića iz gradskog se proračuna ove godine planira izdvojiti približno 14,2 milijuna kuna, od čega D.v. Kaštela ide 11,1 milijun kuna, a Čarobnom pianinu milijun i 350 tisuća kuna.

Ozbiljan je problem za mlade majke koje se nakon djetetove prve godine života moraju vratiti na posao jer u Kaštelima jedino Dječji vrtić Čarobni pianino ima, i to samo jednu, jasličnu skupinu za djecu od navršene jedne do dvije godine života. Do kraja ovoga tjedna traju upisi u Dječji vrtić Kaštela, nakon čega će biti jasno koliko će se djece upisati, a koliko će ih ostati bez mjesta u vrtiću. Upisi u vjerske i privatni vrtić već su obavljeni, a prema informacijama iz tih vrtića, sva su mjesta već popunjena.

vrtici