Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Počelo ispitivanje kakvoće mora

Od 14. svibnja do 30. rujna ove godine trajat će program ispitivanja kakvoće mora na plažama duž Jadrana, pa tako i na kaštelanskim plažama. Ispitivanje će se provoditi na 906 lokacija, u sedam priobalnih županija, deset puta tijekom sezone, svakih 15 dana. Ispitivanje se provodi prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje, koja je u potpunosti usuglašena s europskom Direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje, odnosno iz koje su preuzeti standardi i obveze za postupanje u RH. Na ovaj su način rezultati kakvoće mora u RH usporedivi s onima na području Europe i Sredozemlja i dostupni na službenim portalima Europske agencije za zaštitu okoliša (npr. na pregledniku Eye on Earth). S obzirom da je jedan od glavnih ciljeva i strateških opredjeljenja RH očuvanje morskog okoliša i razvoj održivog turizma, što među ostalim podrazumijeva i očuvanje prirodnih resursa i visoke kakvoće mora, u razvoj međusektorskog, integralnog pristupa upravljanja pomorskim dobrom i obalnim prostorom neprekidno se ulažu pojačani napori. Podaci kakvoće mora za kupanje na području RH moći će se i ove godine pratiti na dvojezičnom web pregledniku Ministarstva zaštite okoliša i prirode www.mzoip.hr, odnosno www.izor.hr/kakvoca. Potrebno je naglasiti da prikaz predstavlja ocjene kakvoće mora za kupanje u realnom vremenu te da je vrijeme od uzorkovanja do objave rezultata dva do tri dana, ovisno o dužini analize. Kvaliteta i mogućnosti preglednika kontinuirano se proširuju i usavršavaju, pa je od ove godine preglednik dobio dvojezičnu verziju prilagođenu malim zaslonima, odnosno mobilnu verziju za pregled na pametnim telefonima i tabletima www.izor.hr/kakvoca/birajver.html. Osim ocjena kakvoće mora za kupanje i osnovnih hidrometeoroloških podataka, na pregledniku se mogu naći informacije o sadržaju, osobinama plaža i fotografije. Preglednik omogućava javnosti, turistima te u prvom redu kupačima, davanje komentara i predlaganje novih točaka ispitivanja. Na ovaj se način tijelima nadležnim za upravljanje plažama i kakvoćom mora za kupanje daju aktualne informacije o zadovoljstvu i mišljenju javnosti.