Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

VIDEO: Održana konstituirajuća (1.) sjednica gradskog vijeća

Konstituiran je novi saziv Gradskog vijeća Grada Kaštela. Riječ je o osmom sazivu Vijeća, kojim će ponovno predsjedavati Ivan Udovičić (HDZ). Za potpredsjednike su izabrani Doris Grgurin (HDZ) i Goran Samardžić (Lista grupe birača nositelja Josipa Berketa).

Umjesto dosadašnjih 25, u ovom mandatu Vijeće broji 21 vijećnika koji su prisegnuli na novu dužnost. Vladajuću većinu i u ovom sazivu imaju vijećnici HDZ-a: Grgica Benutić, Luka Pera, Teo Antunović, Mili Novak, Nela Kelam, Antonija Topić, Boško Džolić, Doris Grgurin i Branimir Matijaca. Lista grupe birača nositelja Josipa Berketa ima 3 vijećnika: Josip Berket, Meri Škopljanac Gagić i Goran Samardžić. MOST je dobio dva vijećnika Nikšu Tranfića i Miliju Baldić Lukšić. Domovinski pokret ima jednog vijećnika Draška Kuliša, a HSP dva – Željana Jurlina i Antu Komljena. Nezavisna lista i Akcija mladih imaju vijećnika Marija Serajlića dok SDP ima vijećnika Marija Banovca.

Na ovoj prvoj sjednici izabrani su i članovi Odbora za izbor i imenovanja, a to su predsjednik Teo Antunović te Branimir Matijaca, Antonija Topić, Željan Jurlin i Mario Banovac, kao i Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, a to su predsjednik Mario Škopljanac, zamjenik Boško Džolić i članovi Doris Grgurin, Luka Pera, Mario Serajlić, Meri Škopljanac - Gagić i Milija Baldić – Lukšić.

 

 

Poveznice