Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Održana 6. sjednica Gradskog vijeća u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću

Izvješća o radu gradskih ustanova koja su podnijeli ravnatelji, stanje o sigurnosti u gradu kao i Plan sanacije lokacije bivšeg Jugovinila, tek su neke od tema o kojima su kaštelanski Gradski vijećnici raspravljali na 6. redovnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću.

Nakon aktualnog sata na kojem su vijećnici postavljali  pitanja većinom vezana za komunalu, i prijedloga, ova sjednica započela je s temom o sanaciji područja sa šljakom u Kaštel Sućurcu. 

Naime, predstavnici tvrtke Eko invest vijećnike su upoznali s „Planom sanacije pri privođenju namjeni prema prostornom planu lokacije uređene deponije pepela i šljake na prostoru bivše tvornice Jugovinil“, a koji je utvrđen prema nacionalnom Programu provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva.

Prema riječima izlagača dr. Nenada Mikulića i dr. Vladimira Loknera iz Eko investa lokacija ima mjestimično povišene koncentracije prirodnih radionuklida, radija i uranija u reziduima koji su nastali radom bivše tvornice Jugovinil. Izračun pokazuje kako se lokacija površine 18 tisuća metara kubičnih, mora sanirati kako bi mogla služiti korisnicima da se bave različitim predvidim djelatnostima. Kako su kazali, nakon sanacije lokacija će se moći koristiti bez ograničenja, no prethodno je potrebno proći određenu proceduru. Naime, studija je završena i predana na postupak, a kada će biti javna rasprava na ovu temu ponovno pred vijećnicima pitanje je kapaciteta Ministarstva, rekao je Lokner.

Na dnevnom redu sjednice našlo se i izvješće o sigurnosnim uvjetima na području Kaštela u prošloj godini o čemu je nazočne informirao načelnik policijske postaje Kaštela Neno Gudelj.

-Broj kaznenih dijela u 2021. godini, u odnosu na godinu prije, na istoj razini. Od ukupno evidentiranih kaznenih dijela tijekom prošle godine razriješeno je njih 73 posto. Rečeno je i kako su u prošloj godini kaznena djela krađe smanjena za 11 posto u odnosu na 2020. godinu.

Što se tiče sigurnosti cestovnog prometa u prošloj godini povećan je broj prometnih nesreća u odnosu na godinu prije, no u 2021. godini na sreću nije bilo poginulih osoba u nesrećama, za razliku od 2020. godine. Na kraju izvješća je zaključeno kako je stanje sigurnosti na području Kaštela povoljno.

Vijećnici su prihvatili i Izvješća o radu i financijama u 2021. godini i to Dječjeg vrtića Kaštela, Muzeja grada Kaštela, Gradske knjižnice Kaštela, javne ustanove Športski objekti  te Zajednice športskih udruga, a koje su vijećnicima predstavili ravnatelji.

Usvojen je i prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u gradske vrtiće. Prednost pri upisu djece u redovne programe ostvaruju roditelji, odnosno skrbnici i to primjenom metode bodovanja. Najviše bodova pripada djeci oba zaposlena roditelja i zaposlenih samohranih roditelja, potom djeci u godini prije polaska u školu, djeci u udomiteljskim obiteljima, djeci roditelja invalida Domovinskog rata, djeci u obitelji s troje i više djece te djeci roditelja koji primaju dječji doplatak. 

Vijećnici su na ovoj sjednici prihvatili i prijedlog Odbora za izbor i imenovanja članova Upravnog vijeća DV Kaštela, zbog prestanka mandata dosadašnjem Upravnom vijeću. Većina članova i to Marijana Vulas, Tone Renić i Julijana Ljubičić i dalje ostaju članovi ovog tijela, dok je umjesto Dragice Đapić novi član Jean Biluš Gagić.

Gradski vijećnici usvojili su i Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području grada.

Ovom Odlukom su utvrđene posebne mjere za sprječavanje protuzakonitog odbacivanja otpada. Prema novoj odluci uspostavit će se sustav za zaprimanje obavijesti o protuzakonito odbačenom otpadu, kao i sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada. Obavljat će se redoviti godišnji nadzor na području grada radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i četvrta mjera je izobrazno- informativna aktivnost u svezi gospodarenja otpadom. Ujedno, komunalni redari imat će mogućnost da rješenjem narede uklanjanje protuzakonitog odloženog otpada.