Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Održana 21. sjednica Gradskog vijeća

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Kaštela, sudjelovali su u srijedu na 21. sjednici Gradskog vijeća, na kojoj su prihvaćene 34 točke dnevnog reda te usvojena izvješća o radu gradskih javnih ustanova za prošlu godinu.

Nakon usvajanja Zapisnika sa prošle, 20. sjednice, uslijedila su vijećnička pitanja koja su se uglavnom odnosila na obrazovne i odgojne ustanove, prometnu infrastrukturu, kao i prijedlozi o gradnji parkirališta i podzemnih garaža, a predloženo je i sazivanje tematske sjednice na kojoj bi Hrvatske željeznice predstavile najprikladniju opciju za izgradnju željezničke linije od zračne luke do Splita.

Po pitanju izgradnje škola, gradonačelnik Denis Ivanović kazao je, kako je nakon niza sastanaka sa Splitsko-dalmatinskom županijom koja je ujedno i osnivač, te sastanaka u Ministarstvu obrazovanja dogovoren plan izgradnje dviju novih škola u Kaštel Kambelovcu i u Rudinama za učenike s područja Rudina i Raduna, dok je krajnji cilj izgradnja posebne škole u Radunu. Na školama u Kaštel Sućurcu, Gomilici, Lukšiću i Starom planirani su zahvati dogradnje, a prema riječima gradonačelnika, manji zahvati bi trebali biti gotovi kroz sljedeće dvije godine, dok se izgradnja potpuno novih škola očekuje do kraja 2029. godine. Što se tiče vrtića, rekonstrukcija objekta u Radunu biti će gotova u siječnju 2025. godine, a na Lukšićkoj njivi ove godine kreće izgradnja novog vrtića koji će, kako je već najavljivano moći primiti 200 djece.

Nakon vijećničkih pitanja na red su došla izvješća o radu gradskih odjela. Pročelnica Upravnog odjela za financije Matija Marija Đikić iznijela je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada za 2023. godinu navodeći kako je konsolidirani višak 3.913.026 eura i on će se koristiti za pokriće rashoda tijekom 2024. godine.

Usvojena su izvješća o programima financiranja u komunalnim djelatnostima, obrazovanju, socijalnoj skrbi, školstvu i kulturi, a usvojeni su i programi o javnim potrebama udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela. Uz navedeno usvojen je i prijedlog odluke o financiranju nabave radnih materijala za učenike osnovnih škola na području grada Kaštela u školskoj godini 2024./2025, kao i prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.

Poveznice