Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Održana 20. sjednica Gradskog vijeća

U Gradskoj vijećnici Grada Kaštela danas je održana 20. sjednica Gradskog vijeća. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice održane u veljači 2024. g., vijećnici su tijekom aktualnog sata postavljali pitanja čime je završena druga točka dnevnog reda.

Donesen je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Kaštela za razdoblje od 2024. godine do 2028. godine kojim se uređuju poslovi redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području grada Kaštela za propisano razdoblje. Financijska sredstva za provedbu ovog akta osigurat će se u proračunu Grada Kaštela.

Gradsko vijeće donijelo je i Program potpora poljoprivredi na području grada Kaštela,  a Korisnici programa su primarni poljoprivredni proizvođači koji zadovoljavaju i druge uvjete propisane Programom.

Dodjela potpora provodi se kroz mjere i aktivnosti:

Mjera 1.  Sufinanciranje nabave sadnog materijala za trajne nasade

Mjera 2.  Ulaganje u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima, povezanu s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektoru vinogradarstva, vinarstva, voćarstva, povrtlarstva, cvjećarstva, ljekovitog i začinskog bilja.

2.1.  Ulaganje u plastenike, staklenike i protugradne mreže

2.2.  Nabavka i održavanje mehanizacije i opreme

2.3.  Ulaganje u sustave navodnjavanja

2.4.  Ulaganje u pripremu poljoprivrednog zemljišta

Financijska sredstva za realizaciju Programa osigurana su u Proračunu na poziciji aktivnost A 1027 01,  a za poticanje poljoprivrede izdvojeno je 72 tisuće eura.

Poveznice