Info/Aktualno/Novosti/Članak

VIDEO: Održana 16. sjednica Gradskog vijeća

Sjednica Gradskog vijeća, 16. po redu u ovom sazivu, započela je usvajanjem zapisnika s 15. sjednice nakon čega su uslijedila vijećnička pitanja, a potom su, većinom glasova, usvojene sve točke dnevnog reda.

Tako je, između ostalog, većinom glasova, po prvi put nakon sedam godina, usvojen novi Generalni urbanistički plan (GUP) kojim su određene površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi  te kolika je dopuštena veličina građevina. Nakon što je pokrenuta Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela, Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kaštela, Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kaštel Sućurac - Sustipan (UPU 18) i Prijedlogu Strateške studije utjecaja na okoliš koja je započela 15. lipnja, a završila 17. srpnja prošle godine, izrađivači iz GIS-plana na jučerašnjoj su sjednici iznijeli najvažnije promjene, a odnose se na turističke zone ex-Jugovinila i područja uz hotel Resnik, kao i ukidanje Urbanističkih planova uređenja.

Najveća promjena je ukidanje većine UPU-ova, čemu je posljedica uvođenje „urbanih stambenih susjedstva“ kao odgovora na nemogućnost Grada da otkupljuje površine za javne namjene i nedostatak instrumenata urbane komasacije i sl. Uređenje područja Jugovinila, kao važnog gradskog projekta iz dosadašnje turističke, mijenja se u zonu M9 u kojoj će biti dozvoljena izgradnja turističko poslovnih sadržaja te izgradnja još jedne marine. Važne izmjene odnose se i na područje uz turističko naselje Resnik koje se iz dosadašnje T2 zone, dakle, isključivo namijenjene za turizam, mijenja u M5 zonu na kojoj će biti moguća i izgradnja stambenih objekata.

Gradonačelnik Denis Ivanović istaknuo je kako su se izmjene planova dobrim dijelom odnosile i na tehničke pojedinosti koje je valjalo uskladiti sa zakonima, te kako je novi GUP razvojan i usmjeren je prema novim investicijama i otvaranju radnih mjesta.

Novost u novom GUP-u odnosi se i na poljoprivredna zemljišta. S dosadašnjeg 1 hektara, minimalna površina zemljišta za izgradnju manjih priručnih objekata i agroturističkih sadržaja povećala se na 2 hektara, a određena su i područja gdje se to može realizirati.

Gradski vijećnici usvojili su i odluku o povećanju subvencioniranja privatnih i vjerskih vrtića i to na iznos od 1100 kuna po djetetu, umjesto dosadašnjih nešto više od 900 kuna.

Vijećnici su također usvojili prijedlog odluke o komunalnom redu kao i o postavljanju spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih objekata na području Grada Kaštela

Poveznice