Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Održana 12. sjednica Gradskog vijeća

Dana 8. veljače, u Gradskoj vijećnici, održana je  12. sjednica Gradskog vijeća sadržana od devet točaka dnevnog reda.

Predstavnici Vodovoda i kanalizacije prisustvovali su sjednici Gradskog vijeća kao što je bilo obećano od strane Grada, saslušali su pitanja vijećnika te na iste odgovarali, a dio odgovora će vijećnici dobiti i pisanim putem. Tijekom aktualnog sata vijećnici su postavljali pitanja, a zatim su uslijedile preostale točke dnevnog reda.

Grad Kaštela ima obalni pojas oko 18 km i nema utvrđene granice pomorskog dobra – tvrdi vijećnik Željan Jurlin te dodao kako nije moguće provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku upravljanja pomorskim dobrom na području grada Kaštela za 2023. godinu koje je provedeno jer iste nisu utvrđene.

- Što se tiče granica pomorskog dobra, održan je sastanak u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa dožupanom Stipom Čogeljom, pročelnicom Upravnog odjela za turizam i  pomorstvo Mateom Dorčić zajedno sa predstavnicima Grada te su me izvijestili kako je dio granica utvrđen otprije, dio prijedloga granica je u Ministarstvu na odobrenju, a jedan dio je na samom Povjerenstvu u Županiji. Na ovo pitanje i pitanje koncesija, izvijestit ću vas pisanim putem – kazao je Ivanović.

Naime, Plan upravljanja pomorskim dobrom Grad ne donosi proizvoljno već po primjeru Splitsko-dalmatinske županije koja na posljetku, isti mora i odobriti.

Vijećnik Mario Banovac se dotakao pomoći socijalno ugroženim građanima te dao prijedlog da Grad napravi registar socijalnih korisnika te preuzme na sebe pomoć ugroženima. Međutim, kako je kazao Ivanović, registar postoji i u nadležnosti je Centra za socijalnu skrb s kojim Grad Kaštela jako dobro surađuje. Grad također svim korisnicima minimalne zajamčene naknade, na njihov zahtjev, daje i jednokratnu novčanu pomoć te sudjeluje u humanitarnim akcijama koje organiziraju razne kaštelanske udruge.

Kulturnog dijela, točnije obnove kaštelanskih kula Cambi, Nehaj i Ćipiko, dotakao se vijećnik Mario Serajlić. Raspisan je natječaj u Ministarstvu turizma na koji se Grad prijavio te u slučaju pozitivnog ishoda, sredstvima će se obnoviti kula Cambi i uljara do nje. Kula Nehaj će se uzeti u Plan za sanaciju, a što se tiče kule Ćipiko vodi se sudski spor između investitora i države.

Učenici osnovne škole prof. Filipa Lukasa bi trebali sljedeću školsku godinu, na jesen 2023., dočekati u svojim klupama. Izvođač radova je izabran i nedostatci bi trebali biti sanirani na vrijeme.

Dosadašnji ravnatelj Muzeja grada Kaštela, gospodin Ivan Šuta, ponovno je imenovan na istu funkciju, a usvojeni su i prijedlozi odluke o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja za 2022. g. i dobitnicima nagrade Grada Kaštela za humanost.

Usvojen je Prijedlog odluke o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021.-2027, kao i Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Kaštela.

Poveznice