Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Odluka o planu raspodjele financijskih potpora za programe, projekte i manifestacije udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 2024.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove je 14. prosinca 2023. objavio natječaj za (su)financiranje programa, projekata i manifestacija u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti u 2024. godini. Rok za prijavu programa bio je od 14. prosinca 2023. do 15.  siječnja 2024. godine. Programe udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite procjenjivalo je za ocjenjivanje prijavljenih projekata/ programa i manifestacija za područje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite 2024. godini, sukladno kvaliteti prijavljenih programa, te je predloženo financiranje udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite.

Sa svakom udrugom kojoj su odobrena sredstva, zaključiti će se ugovor o financijskoj potpori, kojim će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze u svezi realizacije dodijeljenih sredstava (iznos sredstava, dinamika, rok i način isplate potpore, rok provedbe programa, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa i utrošku sredstava, te obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja sredstava i dr.).

Nakon provedenog programa, projekta i manifestacije udruge su obvezne dostaviti izvješće o provedenom programu, projektu i manifestaciji koje se sastoji od opisnog i financijskog dijela uz predočenje dokaza o utrošku sredstava tj. preslike računa i izvatka sa žiro računa korisnika iz kojeg je vidljivo da su doznačena sredstva utrošena za odobrenu namjenu.