Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Odluka o planu raspodjele financijskih potpora za programe i projekte udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2024. godini

Ovom Odlukom raspodjeljuju se financijska sredstava za sufinanciranje odabranih programa, projekata i manifestacija koji su prijavljeni na Javni natječaj za (su)financiranje programa, projekata i manifestacija u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti u 2024. godini, a koji se odnose na udruge iz Domovinskog rata.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove je 14. prosinca 2023. objavio Javni natječaj za (su)financiranje programa, projekata i manifestacija u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti u 2024. godini, a dio kojega su i programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Rok za prijavu programa bio je od 14. prosinca 2023.  do 15.  siječnja 2024. godine.

Sa svakom udrugom kojoj su odobrena sredstva, zaključiti će se ugovor o financijskoj potpori, kojim će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze u svezi realizacije dodijeljenih sredstava (iznos sredstava, dinamika, rok i način isplate potpore, rok provedbe programa, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa i utrošku sredstava, te obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja sredstava i dr.).

Nakon provedenog programa, projekta i manifestacije udruge su obvezne dostaviti izvješće o provedenom programu, projektu i manifestaciji koje se sastoji od opisnog i financijskog dijela uz predočenje dokaza o utrošku sredstava tj. preslike računa i izvatka sa žiro računa korisnika iz kojeg je vidljivo da su doznačena sredstva utrošena za odobrenu namjenu.