Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe, projekte i manifestacije u kulturi Grada Kaštela za 2024. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove objavio je 14. prosinca 2023. godine Javni natječaj sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u kulturi u 2024. godini . Rok za prijavu programa i projekata bio je do 14. siječnja 2024. godine. Prispjele programe i projekte u kulturi po izvršenim administrativnim provjerama, ocjenjivali su Kulturno vijeće i Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Grada Kaštela.

Sukladno procijeni kvalitete prijavljenih programa i projekata, njihovom značenju i doprinosu kulturi grada Kaštela sufinanciranje programa i projekata u kulturi u 2024. godini odvijat će se kako je navedeno u tablici u privitku, koja je sastavni dio ove Odluke.