Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Projekt Perpetuum baštine

Projekt je prijavljen u sklopu poziva „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ objavljenog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondove europske unije.

Vrijednost projekta je 5.491.700,00 kn, od čega se 4.393.360,00 sufinancira sredstvima EU-a iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Procijenjena vrijednost ulaganja (obnova i revitalizacija lokaliteta) je oko 88 mil.kn.

Nositelj projekta ja Grad Kaštela, dok su partneri TZ Grada Kaštela, Muzej Grada Kaštela, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije i Društvo za očuvanje kulturne baštine Bijaći.

Projekt se realizira u periodu od prosinca 2016. do prosinca 2018. godine. Projektom se izrađuje cjelokupna građevinska dokumentacija potrebna za obnovu kulturnih dobara, a izrađivači dokumentacije odabiru se postupcima javne nabave kojih je u projektu ukupno 16.

Grad Kaštela, specifični grad sastavljen od 7 povijesnih naselja nanizanih dužobalnom linijom Kaštelanskog zaljeva, dugo vremena nepravedno je zapostavljen u turističkoj slici Hrvatske. Razlog tome je, još uvijek dijelom prisutan , industrijski identitet grada koji je potisnuo vrijednu kulturnu i prirodnu baštinu. Gašenje dijela industrije, znatno poboljšanje kvalitete mora i okoliša, izvrsna prometna povezanost rezultirali su time da Kaštela u zadnjih 5 godine bilježe konstantan porast broja posjetitelja koji se kreće i do 25 % . Turisti koji u Kaštela dođu motivirani prvenstveno „morem i suncem“ iznenađeni su bogatstvom i raznolikošću kulturne baštine koju je potrebno pametno i kvalitetno revitalizirati kako bi se postavili preduvjeti za razvoj ostalih oblika turističke ponude.

Projekt „Perpetuum baštine“ je integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine Kaštelanskog zaljeva. Osmišljen je kako bi se, prije svega, osigurala njena očuvanost, istaknula povijesno-kulturološka vrijednost ključnih kulturnih dobara u koja bi se ulagalo te stvorila zanimljiva cjelina kojom bi se privukao veći broj posjetitelja. Na taj način bi se osigurali preduvjeti za otvaranje novih radnih mjesta i unaprijedila kvaliteta života lokalnog stanovništva. Ulaganje bi se temeljilo na fizičkoj obnovi nekoliko ključnih nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara koji čine preduvjet i osnovu za oživljavanje tradicionalnih i kulturnih djelatnosti ovog područja. Lokacija obogaćena tradicijskom ponudom čini jedinstveni turistički projekt kojim se Kaštela promiču kao destinacija za cjelogodišnji turizam baziran na kombinaciji kulturne baštine, prostorne raznolikosti i promociji zdravog življenja.

U skladu sa smjernicama natječaja i raspoloživom budžetu projektom su obuhvaćeni sljedeći lokaliteti: Dvorac obitelji Vitturi u Kaštel Lukšiću; Kaštel Kaštilac u Kaštel Gomilici; kula, ljetnikovac i uljara obitelji Cambi u Kaštel Kambelovcu te lokaliteti Biranj i Malačka.

Pored ulaganja u nepokretna dobra, u svrhu promicanja zdravog življenja, kako za posjetitelje tako i za lokalno stanovništvo, stavio bi se naglasaka na jačanju tradicionalnih segmenata maslinarstva, vinarstva i hortikulture. Te djelatnosti bile bi nosioc dodatne ponude kojom bi se omogućilo povećanje prihoda od turizma. Specifičnost ovoga projekta upravo je integraciji materijalne baštine i jedinstvenog tradicijskog nasljeđa autohotnih sorti koje, uistinu, Kaštela i čine jedinstvenim turističkim lokalitetom kojeg je potrebno valorizirati i kvalitetno prezentirati.

Ulaganja predviđena ovim projektom obuhvaćaju obnovu i revitalizaciju devastiranih kulturnih građevina te privođenje gospodarskoj svrsi na način da se u njima omogući obavljanje turističke djelatnosti (npr. kroz kušaonice vina i ulja, interpretacijski multimedijalni centar, info pult, suvenirnicu i sl). U dvorcu obitelji Vitturi postaviti će se stalni muzejski postav koji će se prezentirati na inovativan i interesantan način. Kako bi se oživio još jedan, zanemareni oblik djelatnosti- brodski turistički prijevoz, razvijat će se i obalni i morski pristup lokacijama. Cilj je postojeće bogatstvo i specifičnost lokacije ponovno oživjeti i prezentirati na zanimljiv, inovativan i održiv način. Na obroncima Kozjaka, uz planinarski dom Malačka, opremit će se vidikovac i mali interpretacijski centar arheoloških nalazišta, sa naglaskom na obližnje arheološko nalazište Biranj koje je pješačkom stazom povezano sa lokalitetom Malačka. Navedena lokacija izvrsna je za izletničke ture s obzirom da nudi dvostruko zadovoljstvo posjetitelju: arheološke raznolikosti koje predstavljaju baza za interpretativni turizam te pješačka staza i raznolikost biljnog pokrova koje omogućuju razvoja oblika rekreativnog i zdravstvenog turizma.

  1. Kaštilac – Kaštel Gomilica

Obuhvaćene javne površine u Kaštilcu te dobra u vlasništvu Grada (Opatička kuća, Pučka kuća, kula i most). Projektom se izrađuje geodetski snimak, 3D snimak, geotehnički radovi, projekt sanacije temeljen konstrukcije i uređenja infrastrukture cijelog otočića te kompletna projektna dokumentacija mosta, kule i pučke kuće koja uključuje izgradnju i opremanje. Namjena prostora je interpretativni centar Kaštela sa suvenirnicom i turističkom promatračnicom. Predstavlja svojevrsni tematski ulaz u Kaštela sa morske strane jer je u neposrednoj blizini marine koja ima 420 vezova

 

  1. Kula i Uljara Cambi – Kaštel Kambelovac

Obuhvaćene kula i ljetnikovac Cambi, uljara i javna površina (trg) između njih. S obzirom na to da Kula Cambi ima gotovu dokumentaciju projektom se izrađuje projekt uređenje i studija planiranih sadržaja te cjelokupna projektna dokumentacija za Uljaru Cambi. Cilj projekta je oživiti tu mikrolokaciju sa sadržajima javne namjene - urbani centar sa sadržajima prilagođenim posjetiteljima i stanovnicima te pokazna uljara u kojoj će se turisti moči okušati u proizvodnji ulja.

  1. Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić

Obuhvaćen dvorac Vitturi . Projektom će se u dvorac objediniti u jedinstveni izložbeni prostor Grada Kaštela, izraditi će se muzeloško-muzeografsko rješenje i projekt multimedijalnog stalnog postava. Također će se urediti i pristanište ispred muzeja. Cilj je na zanimljiv, atraktivan i kvalitetan način prezentirati bogatu kaštelansku povijest na jednom mjestu. Na taj način pružit će se mogućnost za kreiranje i provedbu različitih edukativnih i turistima interesantnih sadržaja baziranih na raznolikosti kaštelanskog nasljeđa, a kojima se kreira dodatna cjelogodišnja turistička ponuda u području kulturnog turizma.

  1. Arheološki park Kozjak – Malačka ,Biranj

Arheološki park prostire se na potezu od planinarskog doma na Malačkoj od lokaliteta Biranj. Zamišljen kao rekreativni obilazak povijesti ovog područja, omogućiti će posjetiteljima da upoznaju povijest Kaštela te pridonesu svom zdravstvenom stanju. Projektom se izrađuje dokumentacija za interpretacijski centar i staklenik sa autohtonim biljkama uz Planinarski dom, projekt postava hortikulturnog uređenja, arheološka istraživanja na bedemu lokaliteta Biranj. Cilj projekta je dvojak:

1) usmjeriti posjetitelje koji dolaze sa autoceste da preko ovog „ulaza“ u Grad na jednom mjestu upoznaju sve što Kaštela nude, a umjesto karte ispred sebe imaju panoramu Kaštela.

2) valorizacija i prezentacija uistinu kvalitetne i biološki očuvane lokacije

  1. Izrada studijske dokumentacije

Kako bi se omogućilo kvalitetno i smišljeno upravljanje destinacijom projektom se izrađuje Strateški plan brendiranja Integriranog programa Kaštela, Razvoj modela destinacijskog managementa za područje Kaštel i Studija izvodljivosti.