Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Od ponedjeljka nova lokacija tržnice - ispred Zadruge u Kaštel Starom

Agencija EKO Kaštelanski zaljev naručitelj je radova na razdvajanju mješovitih kolektora i uređenja Trga Brce s okolnim ulicama u Kaštel Starom, u ime investitora Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split i Grad Kaštela.

Građevinski radovi obuhvaćaju infrastrukturne radove na razdvajanju mješovitog sustava odvodnje na razdjelni sustav sa zamjenom vodoopskrbne mreže u obuhvatu projekta, a po završetku ovih radova spriječit će se  istjecanje mješovitih otpadnih voda u more. Obzirom da se područje nalazi unutar zone A zaštićene kulturno-povijesne cjeline naselja Kaštel Stari tijekom radova bit će osiguran  arheološki nadzor. Paralelno s radovima koji će najprije započeti u okolnim ulicama provodit će se arheološki istražni radovi na Trgu Brce oko nekadašnjeg zdenca i područja uz štandarac.

Ukupna vrijednost radova iznosi 1,2 mil eura, a financiraju se iz namjenskog dijela cijene vode i iz proračuna Grada Kaštela.

U postupku javne nabave radova izabran je izvođač VODOPRIVREDA SPLIT d.d. koji je dana 6. studenog 2023. godine uveden u posao.

Zbog izvođenja radova Grad Kaštela planira izmještanje tržnice od ponedjeljka, 20. studenog na lokaciju ispred Zadruge u Kaštel Starom.

Tržnica će biti na tom mjestu do okončanja radova koje se planira do početka turističke sezone 2024.

Pozivaju se građani  kao i korisnici poslovnih prostora na području obuhvata radova za razumijevanje i oprez tijekom izvođenja radova.

Photo: PGK, Ivana Topić