Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Objavljen Javni poziv za isticanje kandidatura za Savjet mladih Grada Kaštela

Gradsko vijeće Grada Kaštela objavilo je 11. prosinca 2020.g. Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika. Pozivaju se ovlašteni predlagatelji: udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 40 mladih s područja Grada Kaštela. Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. Za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu biti kandidirane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Kaštela koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Rok za podnošenje prijedloga kandidature je 15 dana od dana objave Obavijesti u Slobodnoj Dalmaciji da je na službenoj mrežnoj stranici Grada Kaštela ww.kastela.hr objavljen Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika.

Javni poziv i obrasci za predlaganje kandidature potražite u priloženim dokumentima ispod ovog teksta.