Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Obavijest o početku radova na kolektorima

 

Iz tvrtke Strabag obavještavaju građane i početku radova na sljedećim kolektorima:

  •  Dana 13. siječnja 2022.god. započinju pripremni radovi radovima na kolektorima F-198 u Kaštel Gomilici i na kolektorima F-314 i F-207 u Kaštel Sućurcu. Početak iskopa fekalne kanalizacije je planiran 17. siječnja 2022. god na kolektoru F-198 u Kaštel Gomilici, a 24. siječnja 2022 god na kolektoru F-207 u Kaštel Sućurcu. Zatvaranje pojedinih ulica će ići sukladno početku iskopa fekalne kanalizacije. Predviđeno trajanje radova je 4 mjeseca.
  • Dana 21. siječnja 2022. god započinju radovi na kolektoru F-150 i F-151 u ulici Put Rakovića u Kaštel Kambelovcu
  • Za priključivanje kolektora na staru kanalizacijsku mrežu, bit će potrebno zatvoriti ulicu Kralja Krešimira kod kućnog broja 7 u duljini cca 20 m  za cijeli promet od ponedjeljka 17. Siječnja 2022. do petka 21. siječnja 2022.  u Kaštel Kambelovcu
  • Dana 17. siječnja na kolektoru F-149.3 u ulici Put Rakovića u Kaštel Kambelovcu predviđeni su  popravci
  • Dana 17. siječnja na kolektoru F-98.1 predviđeni su radovi u ulici Sinkoše u Kaštel Lukšiću
  • Dana 14. siječnja na kolektoru F-57.9.2 predviđeni su radovi u Lećevačkoj ulici u Kaštel Starom
  • Dana 17. siječnja predviđeni su radovi na kolektorima F-57 i F-57.9.1 u ulici Bana Jelačića u Kaštel Starom