Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Obavijest o mjerama pomoći zbog koronavirusa – COVID 19

Zbog širenja koronavirusa COVID – 19, gradonačelnik Denis Ivanović uputit će na Gradsko vijeće mjere za ublažavanje negativnog efekta epidemije na gospodarstvo grada Kaštela. Gradska uprava vodit će se načelom da sve što se neće moći koristiti u trenutku kada i ako na snagu stupi zabrana rada od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite, ili nije moguće koristiti radi trenutne situacije, neće biti naplaćeno (poput poslovnih prostora, javnih površina, štekata, kao i usluga poput plaćanja cjelodnevnog boravka školske djece ili vrtića). Razmatraju se i mjere oslobađanja od plaćanja komunalne naknade, spomeničke rente i sličnih davanja za sve one kojima je posao ugrožen trenutnom situacijom. Dakle, sva davanja prema Gradu Kaštela koja građani dobiju za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa moći će se platiti s odgodom što znači da neće biti ovrha. Sve mjere koje će se poduzeti ili predložiti Gradskom vijeću uskladit će se s mjerama Vlade i Sabora Republike Hrvatske, a u svrhu očuvanja radnih mjesta i gospodarstva u cjelini.