Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Kulturno vijeće Grada Kaštela

U utorak, 24. siječnja, sazvana je konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća Grada Kaštela koje ima pet članova, od kojih je jedan predsjednik.

 Za članove kulturnog vijeća na četiri godine imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture, a Odluku o njihovom imenovanju donio je gradonačelnik Denis Ivanović.

Imenovani su članovi iz sljedećeg područja:

  1. Srećko Radan –  predsjednik,
  2. Frane Smoljo -  za člana,
  3. Antonija Žegarac - za člana,
  4. Jelena Vrdoljak – za člana,
  5. Ivana Beretin Mornar – za člana.

Srećko Radan je dugogodišnji član i predsjednik Udruge sv. Jeronim koji se ističe svojim sudjelovanjem kroz razne kulturne aktivnosti u samoj udruzi i izvan nje.  Nekadašnji član klape Kaštilac, danas je jedan od članova klape sv. Jeronim. Ujedno je i jedan od organizatora kulturnih manifestacija u sklopu kaštelanskog kulturnog ljeta, pripomaže na organizaciji festivala Dalmatinske pisme u Kaštelima te je jedan od pokretača festivala komorne glazbe „Glazbene večeri kod sv. Jeronima“. Član je udruge Klaster Zora koja je organizator Kreativnog proljeća. Srećko je imenovan predsjednikom Kulturnog vijeća za područje glazbena i glazbeno-scenska umjetnost.

Frane Smoljo je novinarski suradnik Portala grada Kaštela koji redovito izvještava sa niza kulturnih događanja u gradu i stalni je zaposlenik Hrvatskog narodnog kazališta Splita kao inspicijent u drami, gdje je kroz desetak godina iskustva sudjelovao u pedesetak produkcija, od kojih su neke nagrađivane na domaćim i međunarodnim kazalištima. Iza sebe ima i iskustvo voditelja dramske sekcije kroz koje je aktivno sudjelovao u kulturnim događanjima u gradu te je kao član Kulturnog vijeća zadužen za dramsku i glazbeno-scensku umjetnost.

Antonija Žegarac je tajnica KUD-a Putalj koja je svojim radom, trudom i iskustvom ostvarila i međunarodne suradnje. Osim što je aktivna plesačica KUD-a, sudjeluje i u pisanju projekata koji su pozitivno ocijenjeni od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Sudjeluje u organiziranju kulturnih događanja: Uskrsnog koncerta i ljetnog folklornog koncerta „Misečina prosula se kalon“. Antonija je kao članica Kulturnog vijeća zadužena za kulturno-umjetnički amaterizam i međunarodnu suradnju.

Jelena Vrdoljak je kao članica kulturnog vijeća zadužena za folkloristiku, a iskustvo i znanje je stekla kroz 15 godina angažmana plesnog ansambla KUD-a „7 Kaštela“ gdje je bila i članica Nadzornog odbora te pomoćnica voditelja u vođenju prvog i dječjeg ansambla. Sudjelovala je na brojnim državnim i međunarodnim smotrama folklora.

Ivana Beretin Mornar volontirajući u raznim kaštelanskim udrugama i inicijativama te kroz članstvo u raznim glazbenim sastavima odavno sudjeluje u kulturnom životu grada. Magistrica glazbene kulture Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu aktivno svira četiri glazbena instrumenta (orgulje, glasovir, gitara i horna), a vrijedi istaknuti da ima iskustvo vođenja više školskih zborova, zatim „Glazbarske škole“ i dječjeg zbora Bezgrešnog začeća BDM Kaštel Štafilić. Dobitnica je brončane (2022.) plakete Hrvatskog sabora kulture – krovne organizacije  kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj,  a zadužena je za područje glazba – glazbena društva.