Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

KONCESIJE ZA ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA

Nakon provedenog postupka i ocjene poslovnog ugleda podnositelja ponuda, financijske i tehničke povoljnosti ponuda, Gradsko je vijeće Kaštela, od ukupno 9 prispjelih ponuda, donijelo odluku za sedam koncesija za obavljanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području Grada Kaštela. Koncesija se izdaje na vrijeme od četiri godine, računajući od dana potpisivanja ugovora.Koncesije su dobili:

1. GORAN I ZORAN d.o.o., Solin (mob: 098 419 222), cijena: 24,38 kn/m³

2. Javni prijevoz stvari VEDRAN CIGIĆ, Žrnovnica (mob:099 475 883, tel:472-003), cijena: 24,38 kn/m³

3. ODVODNJA d.o.o., Split (mob:091 123 4102, tel:368-968), cijena: 28 kn/m³

4. FINOĆA, Kaštel Sućurac (mob:098 286 141, tel: 374-086), cijena: 22 kn/m³

5. Obrt za prijevoz i komunalnu djelatnost "EKO", Split (mob:098 733 747, tel:374-684), cijena 22 kn/m³

6. EKO-TIM, Solin (mob:099 300 1000, tel: 245-457), cijena: 28 kn/m³

7. EKO-USLUGE d.o.o., Split (mob: 098 447 406, tel: 373-918), cijena 28 kn/m³

Napomena: cijene su bez PDV-a