Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Konačna lista korisnika stipendija Grada Kaštela i obavijest o potpisivanju ugovora o stipendiranju

            Obavještavamo stipendiste Grada Kaštela, koji su utvrđeni kao dobitnici stipendija prema Konačnoj bodovnoj listi KLASA: 604-01/22-01/0004, URBROJ: 2181-4-1/1-23-229  od 11. siječnja 2024. godine, da će se potpisivanje Ugovora o stipendiranju održati u Velikoj vijećnici Grada Kaštela

17. siječnja 2023. godine (srijeda) u 9 sati.

            Na potpisivanje Ugovora stipendisti su dužni donijeti vlastoručno potpisanu Izjavu da pored stipendije Grada Kaštela stipendist ne prima drugu stipendiju.

Za maloljetne stipendiste Ugovor i Izjavu će potpisati osoba koja je potpisala i Prijavu na Natječaj za dodjelu stipendije.