Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Javni poziv za prijavu na korištenje potpore i podrške u sklopu projekta "Zaželi Kaštela"

Grad Kaštela otvara javni poziv za prijavu na korištenje potpore i podrške u svakodnevnom životu za starije osobe i osobe s invaliditetom, a sve u sklopu projekta Zaželi Kaštela. Više o uvjetima tko i kako može biti Korisnik pročitajte u dokumentu Javni poziv za prijavu na korištenje potpore i podrške Zaželi Kaštela.

Poziv je otvoren od danas do zadnjeg dana aktivnosti na terenu, dakle naredna 34 mjeseca.

Najkasnije 18. ožujka 2024. formirati će se prva rang lista, po kojoj će biti vidljivo koji korisnici će ući u projekt, a svi oni koji nisu ušli od početka ulaziti će u projekt kako se bude pružala prilika. Svaki od korisnika dobivati će potporu i podršku pružatelja/ice usluga koji se skrbe o prehrani, obavljanju kućanskih poslova, pomažu pri održavanju osobne higijene i pomažu prilikom drugih svakodnevnih potreba. Također, bespovratnim sredstvima iz ESF+ fonda osigurani su i mjesečni paketi higijenskih i kućanskih potrepština za svakog korisnika.

Za prijavu je potrebno ispuniti Prijavni obrazac i Izjavu o broju članova kućanstva.

Očekivani datum početka pružanja usluga je 01. travnja 2024. g.