Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Javni poziv za građane suvlasnike obiteljskih kuća

Nakon usvojenih Izmjena i dopuna Programa, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2020. godini nastavlja s nacionalnim financiranjem Programa energetske obnove obiteljskih kuća. 25. lipnja 2020. su objavljeni Javni pozivi za građane (su)vlasnike postojećih obiteljskih kuća energetskog razreda (prema Q H,nd) minimalno D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj ili C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj.

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada:

  • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te
  • zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice te ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Zaprimanje prijava na Javni poziv počinje 1. rujna 2020. (utorak) od 9:00 sati.

Više informacija dostupno je na linku

http://www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/enu_u_zgradarstvu/energetska_obnova_obiteljskih_kuca/