Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

JAVNI POZIV za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti: dokaz o vlasništvu stambene jedinice odnosno izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel), a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice i Potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude.

Popunjeni obrazac - Ponuda smještaja za raseljene osobe i dokaz o vlasništvu dostaviti u elektronskom obliku na e-mail: civilnazastita@kastela.hr ili osobno u zgradu Gradske uprave, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1.

Nakon zaprimljenog zahtjeva provest će se neposredni nadzor stambene jedinice radi utvrđivanja vjerodostojnosti ponude i izdati  Potvrda o nadzoru stambene jedinice koju Ponuditelj s pripadajućom dokumentacijom dostavlja Ravnateljstvu Civilne zaštite MUP-a poštom na adresu Nehajska 5, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu pojedinacni.smjestaj@mup.hr

 Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva Civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Trošak korištenja stambene jedinice u pojedinačnom smještaju podmirivati će se vlasniku jednom mjesečno temeljem ugovora o najmu s MUP-om (Ravnateljstvom civilne zaštite) koji će se sklapati na rok od šest mjeseci.

 Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.

U privitku se nalazi Javni poziv u PDF-u, Obrazac ponude smještaja za raseljene osobe i Potvrda o nadzoru stambene jedinice.

Stožer CZ Grada Kaštela