Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Javni poziv za dopunu Baze ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa, projekata ili manifestacija sredstvima iz Proračuna Grada Kaštela

Javni poziv za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa, projekata ili manifestacija sredstvima iz Proračuna Grada Kaštela raspisuje se u cilju dopune Baze ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka), a koja će biti osnova za formiranje stručnog i nepristranog povjerenstva u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Potencijalni ocjenjivači ocjenjivati će programe, projekte i manifestacije prema kriterijima propisanim Javnim pozivima za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija organizacija civilnog društva i ostalih, odnosno prema Obrascu ocjene kvalitete.

Molimo sve zainteresirane da svoje prijave u jednom pdf. dokumentu na hrvatskom jeziku dostave do 10. siječnja 2024. godine do 14 sati, na adresu elektronske pošte: pisarnica@kastela.hr s naznakom: „Prijava za ocjenjivače programa, projekata i manifestacija“.