Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš čvora na državnoj cesti DC8 i spojne ceste čvor Vučevica na autocesti A1 – čvor na državnoj cesti DC8

Splitsko – dalmatinska županija oglašava javnu raspravu o studiji utjecaja na okoliš čvora na državnoj cesti DC8 i spojne ceste čvor Vučevica na autocesti A1 – čvor na državnoj cesti DC8.

  1. Javna rasprava trajat će 30 dana u vremenu od 23. ožujka do 23. travnja 2020. godine.
  2. Javni uvid u Studiju može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 – 12 sati u prostorijama Grada Kaštela, Braće Radića 1, Kaštel Sućurac  i Općine Klis, Iza Grada 12.
  3. Javno izlaganje održat će se dana 03.04.2020. godine s početkom u 12 sati u prostorijama   vijećnice Grada Kaštela, Braće Radića 1, Kaštel Sućurac.
  4. Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljen zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša  i energetike.
  5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u knjige primjedbi na mjestu javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti do 23. travnja 2020. godine Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije, Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split. Pisane primjedbe koje ne budu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća s javne rasprave.
  6. Ovaj oglas objavit će se u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija”, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Splitsko – dalmatinske županije, te na oglasnim pločama i internetskim stranicama Grada Kaštela i Općine Klis.

 

Tekst javne rasprave pogledajte u nastavku