Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja urbane sanacije izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Kaštel Štafilić

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja urbane sanacije izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Kaštel Štafilić (u daljnjem tekstu: Prijedlog UPU-a) započet će 17. svibnja 2024. godine.

Javni uvid održat će se u periodu od 17. svibnja 2024. godine do 17. lipnja 2024. godine. Za vrijeme javnog uvida Prijedlog UPU-a biti će izložen u zgradi Gradske uprave (Braće Radić 1, Kaštel Sućurac) i može se pogledati svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati, te će biti objavljen na web stranici Grada Kaštela: www.kastela.hr , u dijelu Prostorni planovi grada, naslov Planovi na javnom uvidu.

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU-a održat će se 28. svibnja 2024. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Kaštela (Braće Radić 1, Kaštel Sućurac) s početkom u 12,00 sati.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog UPU-a može se podnositi do isteka javnog uvida zaključno sa 17. lipnja 2024. godine neposredno na Protokol Grada Kaštela (prizemlje, soba br. 1) ili putem pošte na adresu: GRAD KAŠTELA - Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – 21212, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1 ili putem elektronske pošte na adresu: pisarnica@kastela.hr .

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani (potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja) neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi.