Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

IZBJEGNITE NOVČANE KAZNE I ISKLJUČENJE!

Podnesite zahtjev za priključenje na novu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu

U okviru projekta aglomeracije Kaštela-Trogir, jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj koji je sufinanciran sredstvima EU, do sada je izvedeno oko 80 kilometara kanalizacijske mreže, 20 kilometara nove vodoopskrbne mreže i rekonstruirano 40 kilometara postojeće. Time su osigurani uvjeti za čak 4.500 novih kanalizacijskih priključaka i gotovo 900 priključaka na novu i rekonstruiranu vodovodnu mrežu.

U skladu s dinamikom radova i rokovima projekta čije je dovršenje planirano do kraja 2023. godine, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split kao nositelj projekta, poziva građane Kaštela i Trogira na podnošenje zahtjeva za priključenje na novoizgrađenu vodnokomunalnu mrežu.

Naime, važno je pojasniti da je prema Zakonu o vodnim uslugama priključenje na komunalne vodne građevine zakonska obveza te se navodi da je „Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine dužan priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno općim uvjetima isporuke vodnih usluga, a najkasnije u roku od godinu dana od obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja sukladno propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada.“

U skladu sa Zakonom o vodama, Gradsko vijeće Grada Kaštela donijelo je Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine prema kojoj je vlasnik dužan prespojiti nekretninu u roku od 12 mjeseci od dana zaprimanja obavijesti od strane ViK-a o obvezi priključenja, a u protivnom će se sukladno Zakonu, naplaćivati novčane kazne.

Važno je također naglasiti da je protupravno priključenje također zakonski kažnjivo. Prema Zakonu o vodama, isporučitelj usluge dužan je protupravno priključene korisnike isključiti iz mreže te naplatiti novčanu naknadu za protupravno priključenje.

Iz Vik-a posebno apeliraju na stanovnike ulica u kojima su radovi dovršeni i u kojima su kolektori spremni za priključenje, a koji još nisu poslali Zahtjev za priključenje da to učine u što skorijem roku. Popis prioritetnih kolektora i ulica nalazi se na Internet stranici ViK-a: http://bitly.ws/uQmn

 

Izbjegnite novčane kazne i isključenje vodne usluge – podnesite ViK-u Zahtjev za priključenje i regulirajte svoju zakonsku obvezu!

Obrazac Zahtjeva za priključenje, kao i sve upute o podnošenju Zahtjeva, možete preuzeti na stranici ViK-a: http://bitly.ws/uQmp