Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ULICE ANTE STARČEVIĆA

Uvid u idejni projekt u postupku ishođenja lokacijske dozvole za rekonstrukciju Ulice Ante Starčevića u Kaštel Sućurcu obavit će se u petak, 4. svibnja, u vremenu od 9 do 13 sati, u prostorijama Odsjeka za prostorno uređenje u Kaštel Sućurcu, Braće Radić 1, II kat, soba br.5.Na uvid su pozvani svi vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na katastarskim česticama zemlje 2467/1, 2431, 486, 483 i 471 k.o. K. Sućurac, kao i vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na susjednim česticama , te jedinica lokalne samouprave na čijem se području planira zahvat.

Umjesto pozvane stranke mogu doći punomoćnici. Osoba koja se odazove pozivu uz osobnu iskaznicu mora imati dokaz vlasništa ili spomenutih prava na predmetnom zemljištu.

Ako se pozvani ne odazovu odlučit će se temeljem stanja u spisu, te će se izdati lokacijska dozvola u skladu s važećim propisima.