Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Gradu potpora Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 54.747,00 eura

Na Javnom pozivu gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini Gradu Kaštela je odobreno sufinanciranje troškova provođenja predškolske djelatnosti u iznosu od 54.747,00 €.

Radi se o nastavku pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u provedbi predškolskih programa kroz Programe potpore gradovima i općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, a koji Središnji državni ured za demografiju i mlade kontinuirano provodi u zadnje tri godine.

Dobivena sredstva poslužiti će za sufinanciranje dijela plaća ukupno 14 djelatnika Dječjeg vrtića Kaštela, za razdoblje od 1. rujna 2022. g. do 30. kolovoza 2023. g.

Grad Kaštela godišnje izdvaja velik dio sredstava za obavljanje predškolske djelatnosti. Za 2021. godinu, koja se uzela kao relevantna godina prilikom prijave na Javni poziv, izdvajanja za obavljanje predškolske djelatnosti iznosila su 33,64% prihoda poslovanja umanjenih za Pomoći iz inozemstva i Komunalnu naknadu.