Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Gradsko izborno povjerenstvo objavilo liste kandidata za izbor gradonačelnika i kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kaštela, utvrdilo je i prihvatilo te objavilo pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Kaštela, kao i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Kaštela.

Liste se nalaze u dokumentu ispod ovog teksta