Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Gradonačelnik donio Odluku o planu raspodjele financijskih potpora za programe i projekte udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2022. godini

Plan raspodjele sredstava utvrđen je sukladno usvojenom Programu javnih potreba Grada Kaštela u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti grada Kaštela za 2022. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela" br. 18/20), III - Mjere socijalne skrbi, točka 5 kojom je utvrđeno financiranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Programom javih potreba Grada Kaštela u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti grada Kaštela za 2022. godinu planirano je financiranje: 

- udruga proisteklih iz Domovinskog rata u iznosu od 620.000,00 kn od čega se na Udruge roditelja poginulih branitelja odnosi 320.000,00 kn i za ostale udruge 300.000,00 kn.

Plan financiranja programa i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata pogledajte Odluku u PDF prilogu.