Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Gradonačelnik donio Odluku o planu raspodjele financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 2022. godini

Plan raspodjele sredstava utvrđen je sukladno usvojenom Programu javnih potreba Grada Kaštela u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti grada Kaštela za 2022. godinu.

Programom javnih potreba Grada kaštela u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti grada Kaštela za 2022. godinu planirano je financiranje:

- programa udruga socijalne skrbi u iznosu od 700.000,00 kn od čega se na udruge osoba s invaliditetom i posebnim potrebama odnosi 350.000,00 kn i za ostale udruge 350.000,00 kn.

- programi udruga iz područja zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja 300.000,00 kn.

Plan financiranja programa i projekata udruga socijalne skrbi i zdravstvene zaštite pogledajte Odluku u PDF prilogu.