Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Grad Kaštela započinje sa slanjem računa i uplatnica u elektroničkom obliku

Grad Kaštela započinje sa slanjem računa i uplatnica putem e-maila. Korisnicima ove usluge neće se dostavljati tiskani računi i uplatnice.

Ukoliko želite zaprimati vaše račune putem elektroničke pošte, molimo vas da dostavite sljedeće podatke:

  1. Ime i prezime korisnika usluge (fizičke/pravne osobe)
  2. Adresa korisnika usluge
  3. OIB korisnika
  4. Telefon/mobitel kontakt osobe
  5. Email adresa za prihvat uplatnica i računa

Tražene podatke dostavite na mail službenica ovisno o vrsti naknade.

Osobne podatke koje navedete prikupljamo u svrhu kontaktiranja korisnika, odnosno u svrhu slanja računa i uplatnica putem e-maila.

Prijavom ujedno potvrđujete da želite primati račune i uplatnice samo putem navedenog e-maila (ne i u papirnatom obliku) te se ujedno obvezujete svaku promjenu osobnih podataka prijaviti Gradu Kaštela u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana.

Uplatnice i računi poslane putem e-mail adrese su u PDF formatu i šalju se na osobni zahtjev korisnika te su sadržajno i vizualno identične uplatnicama i računima koje se izdaju u papirnatom obliku. U slučaju potrebe, mogu se zatražiti osobno na uvid u Gradu Kaštela, Ulica braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac.  Suglasnost se uvijek može opozvati pisanim putem pri čemu će se usluga deaktivirati te se uplatnice i računi ponovo počinju dostavljati u papirnatom obliku na adresu korisnika.

Obrazac suglasnosti možete preuzeti ovdje .