Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Grad Kaštela uključio se u kampanju „Obala bez opušaka“

Grad Kaštela uključio se u kampanju „Obala bez opušaka“ na inicijativu Splitsko – dalmatinske županije. Cilj kampanje je čistima održati plaže, luke nautičkog turizma (marine, privezišta), sportske luke, odnosno pomorsko dobro koje je dodijeljeno u koncesiju.

Na pomorskom dobru koje je dodijeljeno u koncesiju potrebno je postaviti papirnate pepeljare ili limenke(zdjelice, kante) koje mogu poslužiti kao pepeljare. Postavljanje plastičnih čaša i zdjelica za sakupljanje opušaka nije dozvoljeno. Limenke i papirnate pepeljare mogu popunjavati svi zainteresirani kupači, ne samo pušači, na način da skupljaju opuške po pomorskom dobru.

Popunjene limenke ili papirnate pepeljare napunjene opušcima mogu se zamijeniti pićem za nagradu (ako je koncesija dodijeljena za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili ambulantne prodaje).

Neugašen opušak često je i uzročnik požara tako da se na ovaj način preventivno provodi i aktivnost zaštite od požara. Splitsko – dalmatinska županija, u okviru svojih mogućnosti osigurat će sredstva kako bi se kampanja što uspješnije provela i to u vidu brošura, pepeljara, plakata i medijske vidljivosti.

Obveza koncesionara, ukoliko iskaže interes, bila bi piće za svaku dostavljenu popunjenu papirnatu limenku ili čašu. Svi zainteresirani, mogu se prijaviti popunjavanjem izjave koja je dostavljena u privitku i poslati u Splitsko - dalmatinsku županiju u Upravni odjel za turizam i pomorstvo, Domovinskog rata 2.