Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Grad Kaštela financira nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola

Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 2. sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine donijelo Odluku o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola na području Grada Kaštela u školskoj godini 2021./2022. kao financijske pomoći roditeljima

Pod pojmom 'radne bilježnice za obvezne i izborne predmete' podrazumijevaju se radne bilježnice kao pojedino pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo, a koje uključuje mape za likovni odgoj, te radne kutije iz predmeta biologije, kemije, fizike i tehničke kulture i za 1. do 4. razred zbirka zadataka iz matematike ukoliko za navedeni predmet od izabranog izdavača nije predviđena radna bilježnica.

Svih pet osnovnih škola s područja Grada Kaštela će prema dogovoru Grada Kaštela s ravnateljima osnovnih škola, svaka pojedinačno i to: OŠ „Bijaći“, OŠ „Prof. Filip Lukas“, OŠ „Ostrog“, OŠ „Knez Trpimir“ i OŠ „Knez Mislav“, sukladno utvrđenom broju učenika te izboru udžbenika po razredima od 1. do 8. razreda, specificirati i provesti predmetnu javnu nabavu radnih bilježnica i radnih kutija te mapa za likovni odgoj, kako je utvrđeno.

Osnovne škole će provesti postupak nabave radnih bilježnica za osnovne škole. Grad Kaštela će svakoj školi zasebno i financirati trošak koji nastane angažiranjem osobe zadužene za provedbu postupka javne nabave. Grad će sa svakom školom regulirati obvezu preuzimanja te financiranja navedenog radnog materijala. Škole će izvršiti podjelu tog radnog materijala učenicima zajedno s obveznim udžbenicima i provesti distribuciju radnih bilježnica u svrhu besplatnog korištenja radnih bilježnica od strane učenika. Grad Kaštela će sa svakom školom regulirati način plaćanja, na način da će osnovnim školama po dostavljenim računima od isporučitelja izvršiti uplate na račun škole, a svaka pojedina škola će potom uplaćena sredstva proslijediti nakladniku te Gradu naknadno dostaviti dokaz o izvršenim uplatama. Grad Kaštela je prethodno sa svakom osnovnom školom zasebno usuglasio pripremu za navedenu nabavu.

Sredstva su osigurana u Proračunu i to u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2021. godinu, Aktivnost-Pomoći obiteljima i kućanstvima.