Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Grad Kaštela dobio 2 milijuna kuna iz EU fonda za izvaninstitucionalnu skrb

Odlukom o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi, Gradu Kaštela je odobren projekt 'Širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi – Grad Kaštela'. Projekt će se provoditi s partnerom Udrugom sveti Jeronim kroz dvije godine, a njegova ukupna vrijednost je nešto manja od 2 milijuna kuna i 100 % je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt ima za cilj razvijati socijalne usluge u zajednici kako bi se smanjila socijalna isključenost i prevenirala institucionalizacija najranjivijih skupina u društvu.

Projektom se namjerava obuhvatiti više ciljanih skupina (mlade do 25 godina, osobe s invaliditetom, i starije od 54 godine) , ukupno 40 korisnika, a cilj je svakoj skupini pružiti specifične socijalne usluge koje će im izravno pomoći u ublažavanju teškog stanja populacije (povećati će se njihova mobilnost, smanjiti društvena isključenost mladih kroz organizaciju klupskih aktivnosti, kroz razne edukacije prevladati informacijsku izoliranost, ponuditi razna socijalne usluge savjetovanja i pomaganja predviđena projektom).

Evaluacija projektnih aktivnosti utjecati će na izradu nove Strategije grada i dati smjer razvoja za pružanje socijalnih usluga u širem području grada, a sve u cilju poboljšanja i održivosti usluga i nakon završetka projekta.

Planiraju se provesti - javna kampanja s ciljem promocije procesa deinstitucionalizacije, konferencije o potrebama ulaganja u proces deinstitucionalizacije na lokalnoj razini, okrugli stolovi, javna rasprava, edukacije za organizacije civilnog društva, više desetaka radionica, organiziranje volonterskog programa za ciljane skupine, nabavka vozila za mobilni tim i osiguravanje prehrane za 20 najugroženijih korisnika s područja Kaštela.