Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Dovršava se dokumentacija u sklopu projekta Perpetuum baštine

Dovršava se dokumentacija u sklopu projekta Perpetuum baštine

OBNOVA LOKALITETA KULTURNE BAŠTINE NA PODRUČJU KAŠTELA


Projektom Perpetuum baštine u Kašelima su prije nešto više od godinu dana, za prvu fazu odobrena sredstva iz fondova EU u vrijednosti od 4,4 milijuna kuna, kojima bi se financirala izrada projektne dokumentacije za obnovu i revitalizaciju pojedinih kaštelanskih lokaliteta kulturne baštine. Time bi Kaštilac, Opatička kuća te kula i uljara Cambi u dogledno vrijeme, trebali imati potpuno novi izgled te bi bili i sadržajni, što bi svakako privuklo i brojne turiste.

Kako bi se navedene građevine privele gospodarskoj svrsi, nakon izrade projektne dokumentacije, financirane iz projekta Perpetuum baštine, Grad Kaštela će se pobrinuti za sufinanciranje potrebnih građevinskih radova.

- Projektom Perpetuum baštine financira se samo izrada projektne građevinske dokumentacije. Po izradi dokumentacije, Grad Kaštela kreće s prijavom na poziv na sufinanciranje izgradnje, odnosno građevinskih radova. U projektu je do sada napravljen geodetski  elaborat,  3-D snimka i konzervatorski elaborat te geotehnički istražni radovi na lokalitetu Kaštilac – kazali su nam iz Grada Kaštela.

- U tijeku je izrada glavnog projekta za sanaciju temeljne konstrukcije i uređenje infrastrukture, vodovod i kanalizacija te ostala infrastruktura. Također se izrađuje građevinska dokumentacija za sanaciju mosta, kule, pučke kuće kao i projekt uređenja interijera Opatičke kuće. Osim navedenog lokaliteta  koji je najugroženiji i iziskuje najviše ulaganja projektom su obuhvaćene lokacije u Kambelovcu, Lukšiću i na Kozjaku. U Kaštel Kambelovcu na lokalitetu kule i uljare Cambi je dovršen projekt uređenja uljare u Prezentacijski centar maslinarstva u Kaštelima, a projekt uređenja interijera kule Cambi je u izradi - pojašnjavaju iz Grada.

Naime, ulaganjem u obnovu i revitalizaciju, prostor Kaštilca bi se  namijenio za interpretativni centar sa suvenirnicom i turističkom promatračnicom, a predstavljao bi tematski ulaz u Kaštela s morske strane. Što se tiče kule i uljare Cambi, cilj je oživiti tu mikrolokaciju kao urbani centar sa sadržajima prilagođenima posjetiteljima i stanovnicima sa pokaznom uljarom u kojoj bi se turisti mogli okušati u proizvodnji ulja.

Dodajmo i kako je projekt Perpetuum baštine traje do kraja studenog 2018. godine, partneri na njemu su Muzej grada Kaštela, JU Rera, Lučka uprava Splitsko‐dalmatinske županije, Turistička zajednica Grada Kaštela i društvo Bijaći.
Osim ulaganja u nepokretna dobra, naglasak  se stavlja i na jačanje tradicionalnih segmenata maslinarstva, vinarstva i hortikulture. Ove bi djelatnosti bile nositelj dodatne ponude kojom bi se omogućilo povećanje prihoda od turizma.

Poveznice