Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Gradonačelnik predstavio realizirane projekte u protekle dvije godine

Denis Ivanović preuzeo je dužnost gradonačelnika prije dvije godine, nakon što je u prvom krugu na lokalnim izborima dobio povjerenje građana. Upravo zbog svoje obveze i dužnosti prema građanima odlučio je sazvati konferenciju za medije i informirati javnost o tome što je sve, zajedno sa svojim timom, napravio u proteklom razdoblju, a svoj izvještaj započeo je ostvarenim projektima vezanim za komunalu.

Od početka ove godine u tijeku je uređenje dijela Ceste dr.Franje Tuđmana kod Emezzette. Radovi napreduju planiranom dinamikom i uskoro bi trebala biti završena prva faza ovog projekta vrijednog oko 5 milijuna kn tako da će se po završetku prve faze, nastaviti uređenje ceste u još dvije faze koje će obuhvatiti dio do ambulante u Kaštel Sućurcu.

Ulica Polinovac u Kaštel Novom također je kompletno rekonstuirana i završena prije svih rokova, a uređuje se još jedan dio puta u Ulici Bufaline prema svetištu Gospe od Stomorije.

Pri samom kraju su radovi na autobusnom ugibalištu u Kaštel Kambelovcu kod Baletne, a otkup Radunićeve ulice u Kaštel Novom također je pri završetku tako da bi u idućoj godini trebali započeti radovi koji će obuhvatiti kompletnu infrastrukturu. Veliki dio Ceste dr Franje Tuđmana dobio je nogostup u dijelu gdje dosad nije postojao što se posebno odnosi na dio Kaštel Gomilice i Kaštel Kambelovca, a kad je u pitanju održavanje cesta i ulica ukupno je asfaltirano i sanirano preko 20 tisuća metara kvadratnih na području cijelog grada. Osim toga, idućih dana kreću radovi na proširenju groblja u Kaštel Kambelovcu, a riječ je o 150 novih grobnih mjesta.

Kad je u pitanju vodoopskrba, u tijeku je zadnja godina projekta vodoopskrbe Kaštel Gomilice. Vodosprema je završena, a u tijeku je izgradnja crpne stanice tako da je ostalo postaviti jedan dio tlačnog cjevovoda koji prolazi sjeverno od državne ceste D8. Općenito spajanje novih ulica na vodoopskrbu na području Rudina i Raduna u zadnjih godinu dana ide predviđenim tempom tako da će se uskoro spojiti ili su već spojene Ulica gardijskih brigada, Put Kolovrata, Put Ključanica, Put Smokvinca i Ulica Sv. Jurja. Ovih dana Grad očekuje dobivanje građevinske dozvole za vodospremu Rudine 2 koja će nakon toga krenuti s izgradnjom, a s tog dijela je već nekoliko ulica spojeno na vodu preko stare vodospreme u Rudinama – Matoševa, Put Žabic. Put Vlaka i Sebastijanova ulica.

Napreduje i spajanje na kanalizacijsku mrežu, posebno na predjelu Kaštel Gomilice gdje je u tijeku izgradnja vodoopskrbe u ulicama Podlukovo, Mila gora, Milinkovo, kao i Koludrovac, Ćipinova i Metova, a napreduje izgradnja kišnih priljeva u Kaštel Kambelovcu kako se ne bi ponovio slučaj s izlijevanjem fekalnih voda u more.

U idućih nekoliko dana, plaža Glavica u Kaštel Lukšiću bit će kompletno završena. Projekt je vrijedan oko 5 milijuna kuna u koji su djelomično sufinancirali ministarstvo turizma i Splitsko-dalmatinska županija, a nakon završetka radova nastavlja se dio uređenja plaže prema Baletnoj školi. U skladu s vremenskim uvjetima, obavlja se nasipavanje plaža duž cijele obale, a uz plažu Gabine uređena je i nova šetnica. Natječaj za izgradnju luke u Kaštel Starom je završen, a kroz nekoliko dana bit će poznat izvođač radova tako da će se najprije započeti s podvodnim radovima kako ne bi ometali turističku sezonu. Treba spomenuti i činjenicu da su gradski vijećnici podržali odluku gradonačelnika da se boravišna pristojba za iznajmljivače ne povećava.

S početkom veljače započelo je prikupljanje otpada od strane gradske komunalne tvrtke Zeleno i modro. Cijena prikupljanja otpada je najniža moguća u skladu sa zakonskim minimumom tako da bi potpuno ista cijena bi bila i da je koncesionar otada neka druga tvrtka. Za mjesec travanj, za odlaganje otpada s područja Kaštela na Karepovac, plaćeno je pola milijuna kuna. U tijeku je nabava kućnih spremnika za odvajanje otpada tako da će jedan dio spremnika biti podijeljen već ovoga ljeta i tijekom jeseni. Dobra je vijest što je grad puno uredniji i čišći nego što je bio dosad jer se kontejneri prazne što je češće moguće.

Kad su u pitanju projekti financirani iz EU fondova, završen je dio prve faze Perpetuum baštine koji se odnosio na pripremu dokumentacije, a uskoro slijedi druga faza rekonstrukcije i uređenja kula i dvoraca obuhvaćenih projektom. Pri samom završetku je priprema dokumentacije za projekt ProteCHt2save koji se odnosi na zaštitu od plavljenja obalnog područja, a u tijeku je javna nabava za uvođenje besplatnog interneta koji će biti dostupan na nekoliko lokacija na području cijelog grada. Uskoro će biti završena druga faza uređenja Opatičke kuće u Kaštilcu, a Grad Kaštela je od Splitsko – dalmatinske županije preuzeo projekt obnove i dogradnje osnovne škole u Kaštel Gomilici tako da slijedi raspisivanje natječaja kako bi škola do jeseni mogla dobiti građevinsku dozvolu za proširenje jer je ovo jedina škola u našoj županiji koja radi u tri smjene i koju pohađa gotovo tisuću djece. Također, uređuje se Dudanov park u Kaštel Kambelovcu koji će imati i ljetnu pozornicu.

- Od početka svog mandata posebno sam se posvetio djeci i mladima kroz brojne demografske mjere koje su obuhvatile izgradnju gotovo 30 dječjih igrališta. Odlučio sam predložiti gradskim vijećnicima da Grad poveća cijenu sufinanciranja privatnih dječjih vrtića kako roditelji ne bi morali plaćati veći iznos. U suradnji s privatnim vrtićima, otvorit ćemo nekoliko novih jasličnih grupa u Kaštel Starom kako ne bi bilo neupisane djece. Osim porodiljne naknade koja je uvedena prije dvije godine, podigli smo iznos naknade za novorođenu djecu, podijeljeno je 120 stipendija učenicima i studentima, a uveden je i produženi boravak u OŠ Bijaći – kazao je gradonačelnik Ivanović navodeći da se dodatni napori ulažu u stalnoj promociji priče o Miljenku i Dobrili, a zahvaljujući stabilnom proračunu povećan je iznos namijenjen udrugama koje su stalno uključene u brojne manifestacije poput Adventa u Kaštelima i nadolazećeg Kaštelanskog kulturnog ljeta.

Građani su s oduševljenjem dočekali uvođenje nove autobusne linije br. 2 koja prometuje od Zračne luke magistralom, a s Prometom je dogovoreno da će se uvesti linija koja će se spuštati sa Strabežnika starom cestom kroz Kaštel Sućurac. Grad je osigurao pola milijuna kuna za potpore poduzetnicima a u prilog idu i podaci da se Kaštela nalaze na trećem mjestu u RH po rastu broja obrtnika.