Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

CILJANE IZMJENE PROSTORNOG PLANA I GUP-a

U tijeku su izrade prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Kaštela, a prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvitak, uređenje i oblikovanje prostora na području obuhvata spomenutih planova, održat će se u utorak, 15. lipnja, u 9 sati, u Gradskoj vijećnici Kaštela.


Na ovu prethodnu raspravu pozvani su predstavnici nekoliko ministarstava, Županije, Hrvatskih voda, HEP-a, HT-a, Vodovoda i kanalizacije, Hrvatskih i županijskih cesta, Hrvatskih šuma, Zračne luke, susjednih gradova i općina.

Svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja građani će moći iznositi tijekom javne rasprave, koja će se organizirati i na vrijeme oglasiti, a nakon toga će konačni prijedlog ići na Gradsko vijeće, koje će također imati prethodnu raspravu.

Podsjetimo kako se u izmjene i dopune Planova krenulo nakon odluke Gradskog vijeća, usvojene početkom veljače ove godine. Osnovni razlozi ciljanih izmjena su lakše funkcioniranje postojećih gospodarskih subjekata na području Grada Kaštela, kao i otvaranje novih djelatnosti, te osiguranje prostornih uvjeta za ostvarivanje sadržaja od javnog interesa u obalnom pojasu. Predviđene su i manje korekcije granica zona i usklađenje sa stanjem na terenu, ako je u javnom interesu.