Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Održan radni sastanak u okviru projekta Interreg Central Europe, ProteCHt2save

U okviru projekta Interreg Central Europe, ProteCHt2save – „Ocjena rizika i održiva zaštita kulturne baštine u promjenjivim vremenskim prilikama i neprilikama“ u gradskoj upravi proteklog je tjedna održan radni sastanak s predstavnicima češke akademije znanosti, Instituta za teorijsku i primjenjenu mehaniku Riccardom Cacciottijemi Milošem Drdáckým.

Cilj sastanka i radnog posjeta bio je uvidjeti situaciju na terenu, odnosno upoznati se sa štetama koje nastaju kao posljedica morskog plavljenja kojemu su izložene stare gradske jezgre i objekti Grada Kaštela.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj situaciji kaštelanske kulturne baštine s obzirom na potrebu za zaštitom, i održivoj iskoristivosti kulturnog nasljeđa kao i za učvršćivanjem segmenta osjetljivosti i otpora nasljeđa u ekstremnim uvjetima. Naglasak je postavljen na rizike od morskog i bujičnog plavljenja koja nastaju zbog specifičnog položaja Grada te sve nestabilnijih klimatskih promjena sa jakim i iznenadnim kišama.

Interreg Central Europe, program je financiranja Europske unije koja potiče transnacionalnu suradnju izvan granica u središnjoj Europi. Projektom ProteCHt2save, izraditi će se studijska dokumentacija na osnovu koje će biti izrađeni realni prijedlozi zaštite kulturne baštine. ProteCHt2save pridonosi poboljšanju kapaciteta javnog i privatnog sektora kako bi se ublažio utjecaj klimatskih promjena i prirodnih opasnosti na kulturnu baštinu, njenu strukturu i artefakte. Projekt se prvenstveno bavi razvojem izvedivih i prilagođenih rješenja sa ciljem uspostave mehanizma otpornosti kulturne baštine tijekom perioda poplava i obilnih kiša.

Nakon radnog sastanka, predstavnici češkog instituta obišli su kaštelansku obalu i posjetili sva kaštelanska naselja i tom prilikom su se upoznali s posljedicama morskog plavljenja i utjecaja koje ima na kulturnu baštinu te na kvalitetu života stanovnika koji u tim objektima obitavaju ili ih povremeno koriste.

S obzirom na to  da je u prvoj fazi projekta dostavljena raspoloživa strateška  dokumentacija  koja se odnosi na upravljanje rizicima i ponašanja u kriznim situacijama terenskim obilaskom je upotpunjena slika Kaštela kao lokaliteta koji je izložen velikom riziku od morskog plavljenja.  Na temelju raspoloživih informacija i ovog posjeta u sklopu projekta će se izraditi modeli ranog upozoravanja i sprečavanja nastanka daljnjih oštećenja. Bitno je spomenuti da je izrada studijske dokumentacije ovog tipa jedan od preduvjeta za sufinanciranje infrastrukturnih projekata koji se u budućnosti planiraju na kaštelanskoj obali.