Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

'Biraj biciklu!' i u Kaštelima!

Naziv projekta: „Biraj biciklu“

Poziv: ITU – URBANA MOBILNOST – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split

Korisnik: Grad Split

Partneri: Grad Trogir, Grad Kaštela, Grad Solin, Općina Dicmo, Općina Klis, Općina Podstrana i Općina Dugopolje

Ukupna vrijednost projekta: 13.609.435,83 HRK

Bespovratna sredstva: 10.893.396,68 HRK

Projektom razvoja sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split planira se dodatno popularizirati korištenje bicikala kao alternativnog oblika javnog prijevoza na području UAS-a. Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije u sklopu ITU Poziva „URBANA MOBILNOST – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split“, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

U sklopu aktivnosti ovog integriranog projekta, Grad Split i 7 partnera – gradova i općina s područja Urbane aglomeracije Split (Solin, Trogir, Kaštela, Podstrana, Klis, Dugopolje i Dicmo), dobit će 41 novu postaju s ukupno 242 bicikla. Kroz projektne aktivnosti ujedno će se izraditi i analitička podloga – dokument za uspostavu integriranog sustava biciklističkih prometnica na području Urbane aglomeracije Split koja će biti temelj uspostave planiranog integriranog sustava biciklističkih prometnica na području Urbane aglomeracije Split.

Navedena 41 nova lokacija s biciklističkim terminalima bit će raspoređena u osam jedinica lokalne samouprave i to kako slijedi:

  • Grad Split: 16 terminala s 50 električnih i 20 klasičnih bicikala;
  • Grad Kaštela: 6 terminala s 30 električnih i 30 klasičnih bicikala;
  • Grad Solin: 6 terminala s 12 električnih i 26 klasičnih bicikala;
  • Grad Trogir: 3 terminala s 10 električnih i 10 klasičnih bicikala;
  • Općina Podstrana: 2 terminala s 6 električnih i 6 klasičnih bicikala;
  • Općina Klis: 2 terminala s 4 električna i 8 klasičnih bicikala;
  • Općina Dugopolje: 4 terminala s 10 električnih i 10 klasičnih bicikala;
  • Općina Dicmo: 2 terminala s 4 električna i 6 klasičnih bicikala.

U Kaštelima je od Sućurca do Štafilića postavljeno šest terminala. Na svakom od njih nalaze se pet klasičnih i pet električnih bicikala, a za korištenje sustava potrebno je skinuti aplikaciju Nextbike Croatia. Sve upute o korištenju su jednostavno objašnjene na terminalima. Možete unajmiti bicikle po cijeni od pet kuna za pola sata korištenja klasičnog bicikla i deset kuna za pola sata električnog. Godišnja pretplata, koja inače vrijedi za sve hrvatske gradove s ovim sustavom, košta 200 kuna i s njom možete neograničeno koristiti bicikle po pola sata.

Udio Grada Kaštela u ukupnom iznosu projekta iznosi 2.104.225,00 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 85%.