Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Bespovratnim sredstvima do revitalizacije tematskih staza

[caption id="attachment_4060" align="alignleft" width="150" caption="Tematska staza Maslinski i vinski put"][/caption] „Staza života“, „Maslinski i vinski put“ i „Kolijevka hrvatske državnosti“, nazivi su triju tematskih staza s kojima se Grad Kaštela prijavio na javni poziv Županije splitsko-dalmatinske za bespovratna sredstva iz Programa tematske staze. Turističko tematsku planinarsku stazu "Kolijevka hrvatske državnosti", predložili su članovi HPD-a Ante Bedalov iz K. Kambelovca kako bi ovu planinarsku stazu podigli na viši nivo. Staza duga 42 kilometra imala bi 10 vidikovaca, te 19 odmorišta na kojima bi se nalazile info-ploče. Na svakom odmorištu planirane su klupe za odmor, a cijela dužina staze bila bi markirana i kompletno označena putokazima i smjernicama. Od crkvice sv. Marte u Bijaćima, pa sve do crkvice sv. Nikole na zapadnim zidinama Salone, posjetitelji će uživati u prekrasnom pogledu i pejzažu starohrvatskih crkvica. Đivo Matana, predsjednik Udruge maslinara Kaštela – Mastrinka, predložio je projekt tematske staze "Maslinski i vinski put". Cilj uređenja staze je oplemeniti dio postojećeg protupožarnog vatrogasnog puta koji se proteže južnom stranom Kozjaka, uređenjem vidikovaca i odmorišta, te postavljanjem edukativnih sadržaja u svrhu privlačenja većeg broja posjetitelja. Ideja da staza bude maslinska i vinska temelji se na tradiciji maslinarstva i vinarstva u Kaštelima. Staza predviđa sadnju maslina dužinom cijele staze (od doma Putalj u K. Sućurcu do ceste za Malačku u K. Starom), a gradnjom pet vidikovaca koji bi se uredili suhozidom i klupama, posjetitelj bi preko info ploče saznao sve o Kaštelu iznad kojeg se vidikovac nalazi. [caption id="attachment_4059" align="alignleft" width="210" caption="Crkvica Gospe Lurdske u K. Lukšiću"][/caption] Posljednji prijedlog stigao je iz Župe Uznesenja BDM-e iz K. Lukšića. Radi se o projektu "Staza života" koja bi sadržavala religiozne, kulturne, rekreativne i turističke elemente. Staza bi obuhvaćala dva crkvena objekta sa 14 križnih postaja, od crkve Gospe Lurdske na Dračinama do crkve sv. Lovre na Ostrogu. Svaka Križna postaja pretvorena bi iz drvene u kamenu zbog lakšeg održavanja i dugotrajnosti, a sam prostor oplemenio bi se sadnicama palmi, oznakama i putkazima. Na "Stazi života" dugoj 1250 metara postavit će se 4 info ploče, a svi posjetitelji moći na njoj pronaći duhovni mir.