Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Anonimne prijave obiteljskih nasilnika

[caption id="attachment_3233" align="alignleft" width="150" caption="Vijeće za prevenciju kriminaliteta"][/caption] Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Kaštela, sastalo se u srijedu, 7. ožujka, kako bi utvrdilo stvarno stanje sigurnosti, uzroke asocijalnog ponašanja djece i mladih, te kako bi pronašli načine i modele rješavanja uočenih problema. Prevencija maloljetničke delikvencije, glavna je zadaća za osiguranje normalnih uvjeta za razvoj djece i mladih, zaključilo je Vijeće. Milena Lijić, predstavnica MUP-a, istaknula je važnost edukacije školske i predškolske djece o ulozi policije s naglaskom na uspostavljanje odnosa povjerenja. Posebnu važnost treba dati aktivnom i pravodobnom sudjelovanju školskih, zdravstvenih, socijalnih i redarstvenih službi u ranom prepoznavanju i tretmanu djece s poremećajima u ponašanju. Članovi vijeća složni su po pitanju uređenja okoliša i osvjetljavanju prostorija oko obrazovnih ustanova i promoviranju pozitivnog sustava vrijednosti u suzbijanju maloljetničkog kriminaliteta. [caption id="attachment_3235" align="alignleft" width="300" caption="Stjepan Maglica"][/caption] Stjepan Maglica, predsjednik Savjeta za sport i mlade, još jednom je ukazao na potrebu osnivanja obiteljskog centra pri Gradu, kako bi se savjetima i konkretnim radom pomoglo obiteljima i mladima s problemima. Prihvaćena je ideja o postavljanju sandučića u javnim ustanovama, za sve one koji anonimno žele prijaviti zlostavljače i obiteljske nasilnike, te ukazati na probleme bez straha od maltretiranja. Vijeće u sastavu predsjednik Gradskog vijeća, zamjenik gradonačelnika, načelnik Policijske postaje Kaštela, ravnatelj županijskog Doma zdravlja, pročelnik UO za pravne i kadrovske poslove, ravnateljica Centra za socijalnu skrb i predsjednik Savjeta mladih Grada Kaštela, predstavnik škola, te voditeljica Zavoda za zapošljavanje, sastat će se za dva tjedna radi prihvaćanja programa za prevenciju kriminaliteta za tekuću godinu [caption id="attachment_3234" align="alignleft" width="640" caption="Sa sjednice Vijeća za prevenciju kriminaliteta"][/caption]