Četvrtak
20.09.2018

Još danas javite se na natječaj za odabir suvenira o Miljenku i Dobrili

Natječaji

Turistička zajednica grada Kaštela raspisuje Natječaj za odabir izvornog suvenira Grada Kaštela, a tema natječaja su Miljenko i Dobrila, najpoznatiji kaštelanski ljubavnici – hrvatski Romeo i Julija.

Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno – povijesnog ili kulturnog nasljeđa grada, odnosno prezentirati dio negove materijalne, nematerijalne ili prirodne baštine kroz ovaj suvenir.Prijedlog suvenira mora biti originalno autorsko djelo.

Prijedlozi mogu biti: umjetničko-obrtnički proizvodi, rukotvorine, enogastronomski proizvodi veće trajnosti, multimedijalni i slični proizvodi umjetničke ili uporabne vrijednosti.
Materijal za izradu suvenira treba biti prirodan, ekološki prihvatljiv (keramika, kamen, metal, drvo,tekstil, staklo, papir i drugo). Prijavljeni suveniri mogu biti predmeti umjetničke i/ili uporabne vrijednosti.

Prijedloge suvenira uz ispunjene obrazace (A,B,C) treba dostaviti u zatvorenoj omotnici/paketu do 14. svibnja 2018. na adresu:

TZG Kaštela
Lukšićko brce 5

21215 Kaštel Lukšić
s naznakom: NE OTVARAJ – Za natječaj za odabir izvornog suvenira grada Kaštela

Natječaj za suvenir MID

OBRAZAC A

OBRAZAC B

OBRAZAC C