Natječaji i oglasi

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

< Povratak

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija Grada Kaštela

Gradonačelnik Denis Ivanović raspisuje natječaj za dodjelu stipendija Grada Kaštela za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

Grad Kaštela će dodijeliti ukupno 120 stipendija

a) 60 stipendija za uspjeh u školi/fakultetu – 20 učeničkih i 40 studentskih,
b) 60 stipendija prema socijalnom statusu – 20 učeničkih i 40 studentskih

Iznos stipendije je:
• za učenike 400,00 kuna mjesečno,
• za studente 800,00 kuna mjesečno

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na obrascu koji se može dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ili na internet stranici www.kastela.hr

Prijave za dodjelu stipendija, sa potrebnim prilozima, kandidati mogu dostaviti od dana objave natječaja, 1. listopada 2019. do zaključno 20. listopada 2019. godine, na adresu:

Grad Kaštela
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove
Braće Radić 1
Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Kaštela